Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Puoluetuki remonttiin

1.12.2018

942 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 942

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Puoluetuki remonttiin

Aloitteen päiväys

1.12.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/6391/2018

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että

1) Puolueille maksettavan valtionavustuksen eli ns. puoluetuen määrää kohtuullistetaan. Nykyään puolueille jaetaan veronmaksajien rahaa n. 30 miljoonaa euroa vuodessa. Määrän pitäisi olla lähempänä EU:n keskiarvoa, mikä tarkoittaisi noin 1/3 nykyisestä määrästä.

2) Puoluelakiin kirjataan kohta, jossa kielletään puolueiden yrityksiltä tai muilta yhteisöiltä saamat avustukset.

3) Puoluelakiin kirjataan kohta, jonka mukaan eduskuntapuolueiden lisäksi kaikki eduskunnan ulkopuoliset, puoluerekisteriin merkityt puolueet, ovat oikeutettuja saamaan toimintaansa valtionavustusta. Laista pitää siis poistaa nykyinen 2 prosentin äänikynnys. Käytännössä 2 prosentin osuus koko maan äänistä tarkoittaa eduskuntapaikkaa. Nykyisellään laki ei hyödytä mitenkään eduskunnan ulkopuolisia puolueita.

Perustelut

Puoluetuki on erinomainen asia, jos sen määrä on kohtuullinen, jos se kuuluu kaikille puolueille ja jos puolueet eivät saa muuta rahoitusta. Nykyisellään puoluetuki on epätasa-arvon säilyttämisen väline, jolla ylläpidetään valtapuolueiden massiivisia puoluekoneistoja sekä syydetään veronmaksajien rahaa mainostoimistoille, ja toisaalta estetään tehokkaasti uusien poliittisten liikkeiden näkyvyys.

On täysin demokraattisten periaatteiden vastaista, että puolueet saavat rahoitusta elinkeinoelämältä tai etujärjestöiltä. Tällainen käytäntö on laillistettua korruptiota, vaikka se missä ilmoitettaisiin. Poliittisen päätöksenteon tulee olla ulkopuolisesta rahoituksesta ja etujärjestöistä riippumatonta.

Puoluelain 10 §:ssä todetaan: ”Valtion, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perusteita noudattaen.” Tämä on räikeässä ristiriidassa puoluelain 9 §:n kanssa, jonka mukaan vain eduskuntapuolueet sekä eduskunnan ulkopuolisista puolueista 2 prosentin äänikynnyksen ylittäneet puolueet kuuluvat valtionavustuksen (puoluetuen) piiriin. Puolueita ei kohdella valtion taholta tasapuolisesti, koska muut eduskunnan ulkopuoliset, rekisteröidyt puolueet on jätetty kokonaan valtionavustuksen ulkopuolelle.

Eduskuntapuolueet säätävät lait. Ne voivat oman asemansa turvaamiseksi jatkaa pienten puolueiden syrjimistä ja tukahduttaa yhteiskunnan moniarvoisuuden. Sellainen toiminta ei kuitenkaan täytä aidon demokratian, tasapuolisen kohtelun ja yhdenvertaisuuden periaatteita.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Nina Laurinen Helsinki


Edustajat

Nina Laurinen Helsinki
Pakilantie 50 B 25 00660 Helsinki
nina.laurinen@nullgmail.com
0456685990


Varaedustajat

Henri Aitakari Laitila
henraita@nullgmail.com