Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Automaattisesta liikennevalvonnasta kertova kyltti jokaisen kameran yhteyteen

16.11.2018

1 840 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 840

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 16.5.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Automaattisesta liikennevalvonnasta kertova kyltti jokaisen kameran yhteyteen

Aloitteen päiväys

16.11.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/6376/2018

Aloitteen sisältö

Jokaisen automaattisen nopeudenvalvontalaitteen yhteyteen tulee laittaa erillinen lähestyvästä kamerasta kertova liikennemerkki, sekä voimassaolevasta nopeusrajoituksesta kertova liikennemerkki. Tämä liikennemerkkitolppa tulee asettaa 50-100m ennen nopeuden mittauspistettä, jolloin liikennemerkin välittämä viesti on tehokas.

Perustelut

Suomessa automaattisesta liikennevalvonnasta kerrotaan kyltein, mutta näiden kylttien sijoittelu on satunnaista. Automaattivalvonnan väitetään parantavan liikenneturvallisuutta siten, että keskinopeudet alenevat. Tämä aiheuttaa epämieluisan sivuvaikutuksen, sillä nopeusmittarin huomiointiin vaaditaan tavanomaista enemmän keskittymistä. Sen sijaan, että autoilija seuraisi turvaväliä ja ympäristöään tarkkaavaisesti, menee osa keskittymisestä nopeusmittarin jatkuvaan tarkkailuun.

Erityisen ongelmallista tämä on pimeän aikaan, sillä useilla tieosuuksilla esimerkiksi tielle mahdollisesti tuleva eläin on vaikea havaita ja havainnointi pitäisi keskittää ympäristöön. On myös erittäin tavanomaista, että osa autoilijoista on lähestyvän kameratolpan kohdalla epävarma rajoituksesta, jolloin nopeutta alennetaan tarpeettomasti seuraavaan alempaan rajoitukseen. Suomen maanteillä tämä tarkoittaa tavanomaisesti 20km/h suuruista nopeudenvähennystä, sillä nopeusrajoitukset ovat tavanomaisesti joko 60km/h, 80km/h sekä 100km/h.

Ruotsissa on käytössä kansalaisaloitteeni mukainen käytäntö. Nopeudenvalvontapisteet ovat lähtökohtaisesti risteysalueilla, jolloin sopiva ajonopeus on tavanomaista tärkeämpää liittyvän liikenteen takia. Ennen jokaista kameratolppaa on selkeä kyltti, joka kertoo lähestvästä kamerasta sekä voimassaoleva nopeusrajoitus. Tämä poistaa kuljettajalta epävarmuuden nopeusrajoituksesta, sekä kiinnittää kuljettajan huomion lähestyvään alueeseen, jolla oikea nopeusrajoitus on ensisijaisen tärkeä. Tämä mahdollistaa myös pimeän aikaan stressittömämmän ajosuorituksen, sillä kuljettajaa muistutetaan lähestyvästä valvontapisteestä.

Omaan ajokokemusta Ruotsista ja pidän siellä käytössä olevaa valvontasysteemiä huomattavasti tehokkaampana keinona hillitä ajonopeuksia.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Johannes Hämeri

Aaro Hämeri


Edustajat

Johannes Hämeri

Aaro Hämeri


Varaedustajat

Jasmin Rautakorpi