Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vaadimme seitsemän muutosta susipolitiikkaan

5.11.2018

7 195 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7 195

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Vaadimme seitsemän muutosta susipolitiikkaan

Aloitteen päiväys

5.11.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/6068/2018

Aloitteen sisältö

1:
Oikeus lopettaa ilman erillistä pyyntilupaa susi/sudet jotka tulevat lähemmäs kuin 150 metriä koskien pihapiiriä sekä eläintiloja sekä oikeus lopettaa sellainen susi/sudet jotka ovat kerran tai useammin raadelleet kotieläimiä tai koiria. Oikeus lopettaa ilman erillistä pyyntilupaa ja lopetetusta sudesta/susista viikon sisällä ilmoitus poliisiviranomaiselle.

2:
Nykyinen käytäntö, jossa Luonnonvarakeskus yksin päättää sekä ilmoittaa valtakunnallisen susimäärän lopetettava välittömästi koska toiminta ei nauti kansan luottamusta ja tilalle saatava luotettava taho joka nauttii kansan luottamusta. Tämä taho laskee lumikelillä kerran vuodessa valtakunnallisesti susikannan koon.

3:
Tehtävä pikaisesti puolueeton tutkimus taholta joka nauttii kansan luottamusta susipopulaation geneettisestä rakenteesta ja poistettava pikaisesti ns. koirasudet eli hybridit. Susien ja koirien risteymät ovat aito uhka harmaasusipopulaatiolle.

4:
Susikanta saatava valtakunnallisesti kestävälle 130:n yksilömäärän tasolle vuosittaisella kannanhoidollisella tehokkaalla metsästyksellä. Vuosittain myönnetyt sudenpyyntiluvat joiden tarkoitus on pitää susikanta kestävällä 130:n yksilömäärän tasolla eivät sisällä valitusoikeutta.

5:
Susista aiheutuneet petokorvaukset maksettava viimeistään kuukauden sisällä kokonaismääräisesti korvauksen saajalle ja petokorvausten korvaussummaa korotettava vähintään 50% suhteessa vuonna 2017 korvattaviin summiin verrattuna.

6:
Valtion on korvattava lasten ja nuorten kyyditykset tarhoihin sekä kouluihin kaikissa niissä kunnissa joissa lasten vanhemmat sitä perustellusti susipelon takia vaativat.

7:
Susitutkimus on saatava täysin avoimeksi koska toiminnan maksavat veronmaksajat. Susi tutkimuksen tulee palvella suurta yleisöä eikä vain jotakin pientä suljettua piiriä.

Perustelut

Kansalaisaloite

1:
Oikeus lopettaa ilman erillistä pyyntilupaa susi/sudet jotka tulevat lähemmäs kuin 150 metriä koskien pihapiiriä sekä eläintiloja sekä oikeus lopettaa sellainen susi/sudet jotka ovat kerran tai useammin raadelleet kotieläimiä tai koiria. Oikeus lopettaa ilman erillistä pyyntilupaa ja lopetetusta sudesta/susista viikon sisällä ilmoitus poliisiviranomaiselle.

2:
Nykyinen käytäntö, jossa Luonnonvarakeskus yksin päättää sekä ilmoittaa valtakunnallisen susimäärän lopetettava välittömästi koska toiminta ei nauti kansan luottamusta ja tilalle saatava luotettava taho joka nauttii kansan luottamusta. Tämä taho laskee lumikelillä kerran vuodessa valtakunnallisesti susikannan koon.

3:
Tehtävä pikaisesti puolueeton tutkimus taholta joka nauttii kansan luottamusta susipopulaation geneettisestä rakenteesta ja poistettava pikaisesti ns. koirasudet eli hybridit. Susien ja koirien risteymät ovat aito uhka harmaasusipopulaatiolle.

4:
Susikanta saatava valtakunnallisesti kestävälle 130:n yksilömäärän tasolle vuosittaisella kannanhoidollisella tehokkaalla metsästyksellä. Vuosittain myönnetyt sudenpyyntiluvat joiden tarkoitus on pitää susikanta kestävällä 130:n yksilömäärän tasolla eivät sisällä valitusoikeutta.

5:
Susista aiheutuneet petokorvaukset maksettava viimeistään kuukauden sisällä kokonaismääräisesti korvauksen saajalle ja petokorvausten korvaussummaa korotettava vähintään 50% suhteessa vuonna 2017 korvattaviin summiin verrattuna.

6:
Valtion on korvattava lasten ja nuorten kyyditykset tarhoihin sekä kouluihin kaikissa niissä kunnissa joissa lasten vanhemmat sitä perustellusti susipelon takia vaativat.

7:
Susitutkimus on saatava täysin avoimeksi koska toiminnan maksavat veronmaksajat. Susi tutkimuksen tulee palvella suurta yleisöä eikä vain jotakin pientä suljettua piiriä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Marko Lind, Mäentaus 2 N 130, 55100 IMATRA


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marko Lind Imatra


Edustajat

Marko Lind Imatra
Metsästyskoiraharrastajat ry:n Puheenjohtaja, Imatra
lindmarko@nullgmail.com
0469500561


Varaedustajat

Armi Lind Imatra
Imatra
armi1970@nullgmail.com