Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Oikeudenmukaisemmat tuomiot lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista

2.11.2018

5 334 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 334

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.5.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Oikeudenmukaisemmat tuomiot lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista

Aloitteen päiväys

2.11.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/6096/2018

Aloitteen sisältö

Tämä kansalaisaloite koskee vain rikostapauksia joissa tekijänä on aikuinen (yli 18-vuotias).Sukupuoliyhteys ja siihen rinnastettavat teot:

Pieniin lapsiin (eduskunta päättäköön sopivan ikärajan) kohdistuvasta teosta ainoa oikea rangaistusvaihtoehto on elinkautinen vankeus.
Erittäin törkeissä tapauksissa elinkautinen josta voi anoa armahdusta tai ehdonalaiseen pääsyä aikaisintaan 25 - 35v kuluttua.

Mikäli oikeus katsoo tekijän olevan täyttä ymmärrystä vailla, lähetettävä tahdosta riippumattomaan hoitoon(niinkuin tähänkin asti on ollut). Mikäli tekijä kuitenkin vapautetaan jossain vaiheessa tahdosta riippumattomasta hoidosta(mikäli esim. oletetaan tekijän parantuneen, tai muusta syystä) ja uusii tekonsa, on sen jälkeen pidettävä loppuelämänsä tahdosta riippumattomassa hoidossa tai mikäli hänet katsotaan vankeuteen kelpaavaksi, elinkautinen vankeus jota istuu kuolemaansa asti. Samoin mikäli elinkautiseen tuomittu armahdetaan tai lasketaan ehdonalaiseen ja uusii tekonsa, on tuomittava elinkautiseen jota istuu kuolemaansa asti.
Alentuneesti syyntakeiselle voidaan tuomita elinkautista pienempi rangaistus, mutta mikäli uusii tekonsa, niin elinkautinen.

Aikuiselle, 18 - 21 -vuotiaalle tekijälle 10 - 14 vuotta vankeutta. Ensikertalaisenakin suoritettava tuomio kokonaan.
Teini-ikäiseen, mutta alle 16-vuotiaaseen kohdistuva sukupuoliyhteys tai siihen rinnastettava teko, tuomio seksuaalisesta hyväksikäytöstä:

Minimituomio 2 vuotta vankeutta, maksimi 12 vuotta. Pitkään jatkuneesta hyväksikäytöstä tai kun useita uhreja, annettava kovempi tuomio, jopa maksimi jos tekijällä ollut tavoitteena hyväksikäyttää mahdollisimman montaa uhria. Samoin jos uhrille on tekoa edesauttaakseen annettu päihdyttäviä tai huumaavia aineita ellei tekoa ole katsottava kuitenkaan raiskaukseksi.

Teini-ikäiseen, mutta alle 16-vuotiaaseen kohdistuva sukupuoliyhteys tai siihen rinnastettava teko, tuomio raiskauksesta:
Raiskauksesta 10 - 16 vuotta, törkeästä raiskauksesta elinkautinen. Erittäin törkeissä tapauksissa elinkautinen josta voi anoa armahdusta tai ehdonalaiseen pääsyä aikaisintaan 25 - 35v kuluttua.

Nuori 18 - 21 -vuotias tekijä voisi ainoastaan hyväksikäyttötuomion osalta kärsiä ensikertalaisena puolet tuomiostaan. Raiskauksen osalta 18 - 21 -vuotiaalle tekijälle teini-ikäiseen uhriin kohdistuvasta raiskauksesta 7 - 10 vuotta ehdotonta eikä ehdonalaiseen ennen kuin aikaisintaan 6 kuukautta ennen vankeusajan loppua. Erittäin törkeästä raiskauksesta on 18 - 21 vuotias tekijä tuomittava 12 vuodesta elinkautiseen.

Eduskunta harkitkoon sovelletaanko 16 - 18 -vuotiaisiin uhreihin kohdistuvia tekoja samalla asteikolla kuin tätä nuorempiin uhreihin. Raiskausten osalta voisi hyvin olla sama.

Seksuaalisten palveluiden ostaminen lapselta tulee olla reilusti tuomiota korottava tekijä, esimerkiksi kun tuomitaan hyväksikäytöstä.

Seksuaalissävytteisen kuvan(tai videon) ottaminen, tai vaikka lapsi itse olisi jonkun sosiaalisen median palvelun välityksellä, tai vaikka vain verkkoon kytketyn kameran kanssa kuvannut itseään:
Minimituomio 1 vuosi ehdotonta. Mikäli levittää kuvaa, minimi 4 vuotta. Mikäli uhkaa kuvan levittämisellä tai kiristää kuvan hallussapitämisellä tai mahdollisella levittämisellä, minimituomio 8 vuotta, maksimi elinkautinen. Mikäli materiaali on kuvattu lapsipornorinkiä hyödyttämään ja mikäli muut tässä aloitteessa mainitut teonkuvaukset(esim.raiskaus) eivät täyty, minimi 10 vuotta vankeutta. Tuomiot kärsittävä kokonaan, pidemmissä tuomioissa ehdonalaiseen pääsy maksimissaan muutamaa kk ennen vankeuden päättymistä.

Vaikka ei olisi itse kuvannut materiaalia, mutta uhkaa/kiristää kuvauksen kohdetta materiaalin hallussapidolla tai levittämisellä, tulee tuomita samalla asteikolla.

Vahingonkorvauksista:
Mikäli uhri joutuu seksuaalirikoksen vuoksi käymään terapiassa, vaikka terapia alkaisikin vasta uhrin ollessa aikuisiässä, on tekijän korvattava terapiakäynnit ja niistä aiheutuvat kulut täysimääräisesti.

Sukupuoliyhteyttä ja siihen rinnastettavia tekoja lievemmät lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset iästä riippumatta:
Tuomioita korotettava tarvittaessa mikäli eduskunta hyväksi näkee (teot voivat olla aivan yhtä haitallisia uhrille vaikka tässä aloitteessa ei otetakaan niihin kantaa yksityiskohtaisesti). Eikä se että tässä ei oteta kantaa niihin, tule pitää merkkinä siitä että niitä tekoja tulisi vähätellä.

Koska tässä aloitteessa vaadittavat tuomiot ovat erittäin kovia, tulee myös perättömistä ilmiannoista tai tekoihin lavastamisesta antaa kovia ehdottomia vankeustuomioita. Äärimmäisissä tapauksissa jopa sama tuomio mitä tekijälle tulisi aidossa tapauksessa. Kuitenkaan tapausta jossa on vain esimerkiksi sana sanaa vastaan, eikä näyttöä tekijää vastaan löydy, ei tule pitää perättömänä ilmiantona, ellei konkreettista näyttöä tarkoituksellisesta perättömästä ilmiannosta löydy.

Allekirjoittaessasi tämän aloitteen, hyväksyt että tämä on karkea runko tähän liittyvien lain kohtien muuttamiseksi ja että eduskunta voi hienosäätää kokonaisuutta tästä aloitteesta poikkevasti. Kuitenkin ehdoton vaatimus tämän aloitteen edetessä eduskuntaan asti on että kaikkein raskaimmista lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista on voitava antaa elinkautinen vankeustuomio, eikä siihen voi hyväksyä kompromissia.
Ehdoton vaatimus on myös - vaikka sitä ei aloitteessa muualla kuin tässä mainita - että eduskunta määrittelee lakiin iän jota nuorempiin uhreihin kohdistuva sukupuoliyhteys tai siihen rinnastettava teko olisi automaattisesti raiskaus. Näin vältytään siltä että nuori uhri ja hänen omaisensa eivät saa oikeutta vain siksi että raiskauksen tunnusmerkkeihin sopivaa näyttöä ei löydy koska näytön saaminen ei ole pienten lasten kyseessä ollessa itsestään selvää. Näyttöä sukupuoliyhteydestä tai siihen rinnastettavasta teosta pitää kuitenkin olla.

Perustelut

Lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annetaan tällä hetkellä mitättömiä tuomioita. Myös sen kannalta olisi hyvä saada oikeudenmukaisia tuomioita että kenenkään ei tarvitsisi ryhtyä harrastamaan oman käden oikeutta vain sen vuoksi että oikeuslaitos ei niitä välttämättä jaa lain puutteellisuuden tai lepsun tuomiokäytännön vuoksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Markus Vuoristo


Edustajat

Markus Vuoristo


Varaedustajat

Dimitri Nironen