Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Muovinkierrätysastiat pakollisiksi taloyhtiöiden ja julkisten alueiden jäteastioihin

24.10.2018

9 953 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 9 953

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Muovinkierrätysastiat pakollisiksi taloyhtiöiden ja julkisten alueiden jäteastioihin

Aloitteen päiväys

24.10.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/5879/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että muovinkierrätysastiat tulevat pakollisiksi taloyhtiöiden ja julkisten alueiden jäteastioihin.

Perustelut

Muovijäte ja siitä syntyvä mikromuovi ovat aikamme suurimpia ympäristöongelmia. Maailmanlaajuisesti esimerkiksi meriin päätyy vuosittain 5 – 13 miljoonaa tonnia muovia, ja muovi kattaa meressä olevasta roskasta yli 80%. Muoviroska vahingoittaa maan ja merten eläimistöä ja päätyy ravintoketjussa myös ihmisiin.

Muovia kierrättämällä voidaan vähentää paitsi muovijätteen ja mikromuovin syntymistä, myös muovintuotantoa. Nykyisin vain alle 30% EU:n alueella syntyvästä muovijätteestä kierrätetään. Suomessakin muovijätettä ryhdyttiin lajittelemaan vasta vuonna 2016. Taloyhtiöiden ja julkisten (kunnallisten) alueiden jätepisteisiin lisättävien erillisten muovinkeräysastioiden avulla muovin kierrätys helpottuisi ja tulisi mahdolliseksi kaikille.

EU:n jätedirektiivi tähtää siihen, että vuoteen 2025 mennessä EU:n alueella muovista kierrätettäisiin yli 50%. Suomi voisi muovinkierrätykseen tähtäävän jätehuoltolain avulla toimia muovinkierrätyksen edelläkävijänä ja tukea muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda2030), joiden edistämiseen se on sitoutunut.

Aloite on tehty Unesco-koulujen Let's Get Global -hankkeen yhteydessä Vaasan lyseon lukion, Jyväskylän lyseon lukion ja Helsingin kielilukion opiskelijoiden kesken.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Aurora Granholm Helsinki

Anna Koskela Vaasa


Edustajat

Aurora Granholm Helsinki
aurora.granholm@nullwindowslive.com
0503460016

Anna Koskela Vaasa
koskela.anna00@nullgmail.com
0440776522


Varaedustajat

Pihla Tähkäoja Helsinki
pihla.tahkaoja@nullgmail.com
0443423456