Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta luopuminen kaikilla koulutusasteilla

1.11.2018

2 476 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 476

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.5.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta luopuminen kaikilla koulutusasteilla

Aloitteen päiväys

1.11.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/5764/2018

Aloitteen sisältö

Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opiskelusta on luovuttava kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi valtakunnallisella tasolla on luovuttava virkamiesruotsin ja -suomen osaamisvaatimuksesta.

Perustelut

Kielikokeilun tuloksien odottaminen on järjetöntä. Niin kauan kuin tämän kokeilun annetaan jatkua, Suomen kieliongelman ratkaiseminen siirretään yhä kauemmas tulevaisuuteen. Lisäksi kokeilu jättänee osan opiskelijoista epätasa-arvoiseen asemaan yliopistoissa, kun näiltä vaaditaan molemman kotimaisen kielen osaamista.


Vuonna 2013 enemmistö suomalaisista halusi ruotsin kielen vapaaehtoiseksi kouluaineeksi[1]. Koska sen opiskelua kuitenkin vaaditaan jokaiselta suomalaiselta, ei kansanvalta toteutune vieläkään. Suuri osa suomalaisista ei tarvitse juuri ollenkaan ruotsin kieltä arkipäiväisessä elämässään. Suomessa oli ruotsia äidinkielenään puhuvia noin 5.2 % vuonna 2017, ja heidän määränsä vähentyminen on kiihtynyt (kuten myös suomea äidinkielenään puhuvien määrä on vähentynyt).[2]


Perustuslain mukaan Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisen suomalaisen olisi osattava molempia kieliä. Esimerkiksi Kanadassa ja Sveitsissä, joissa Suomen tavoin ei ole vain yhtä virallista kieltä, ei kansalaisia pääsääntöisesti velvoiteta oppimaan kaikkia virallisia kieliä. Sitä paitsi – toisin kuin Suomessa – näiden maiden virallisilla kielillä on paljon enemmän puhujia kuin Suomen. (Vain Sveitsin retoromaani on poikkeus.) Kotimaiset kielemme ovat maailmanlaajuisesti marginaalisessa asemassa. Sen sijaan, että kaikkien suomalaisten olisi opittava kumpaakin kotimaista, olisi hyödyllisempää opetella toisen kielen sijasta jotakin suurempaa valtakieltä. Tällä tavalla myös Suomen kansalaisten kielitaito monipuolistuisi maatasolla, vaikkei yksilötasolla mitään varsinaista monipuolistumista tapahtuisikaan.


Ruotsin kielen pakollisuutta ei voida rinnastaa muiden oppiaineiden pakollisuuteen. Matematiikka, biologia, historia ynnä muut ovat maailmanlaajuisia oppiaineita, joiden perustiedot kuuluvat syystä yleissivistykseen ja elämässä selviytymiseen. Ruotsin merkitystä Suomen menneisyydessä voidaankin käsitellä historiantunneilla, mutta sen kieli olisi säilytettävä vapaavalintaisena oppiaineena. Suomen kulttuuri säilyisi yhä pohjoismaalaisena, vaikka ruotsin kielen pakollisesta oppimisesta luovuttaisiin.


Virkamiesten toisen kotimaisen kielen osaamista olisi vaadittava kunnissa tai alueilla, joissa olisi vähintään kymmenien prosenttien osuus tätä äidinkielenään puhuvia. Näiden alueiden asukkaille olisi turvattava omat puhelin- ja nettiyhteystiedot, joiden avulla he saisivat viranomaisilta äidinkielensä mukaista palvelua. Jokainen suomalainen matkustaisi omalla vastuullansa kuntaan, jossa hän ei välttämättä tulisi ymmärretyksi omalla äidinkielellään. Jokaisessa maassa on toki hyvä tulla ymmärretyksi edes jollakin kielellä. Suomen kohdalla tällaisia kieliä voisivat olla englanti tai suomi. Edellinen on merkittävimpiä valtakieliä ja jälkimmäinen puolestaan suomalaisten valtaenemmistön kieli. Kaikkien suomalaisten olisi hyvä osata näistä kielistä ainakin toista.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Séan Hynes


Edustajat

Séan Hynes


Varaedustajat

Juhani Rajala