Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vakuutusoikeuden lakkauttaminen

3.12.2018

2 615 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 615

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Vakuutusoikeuden lakkauttaminen

Aloitteen päiväys

3.12.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/5688/2018

Aloitteen sisältö

Vaadin eduskuntaa ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin vakuutusoikeuden toiminnan lopettamiseksi, jotta kansalaisten luottamus pystyttäisiin palauttamaan Suomen oikeusjärjestelmään . Eduskunnan tulee käynnistää tarvittavat toimenpiteet käräjä- ja hovioikeuksien vahvistamiseksi vakuutusoikeuden tehtävien hoitamiseksi.

Perustelut

Kirjallisesti ja suljetusti toimiva vakuutusoikeus on 88-100 prosenttisesti päättänyt valitukset vakuutusyhtiöiden hyväksi. Tämä herättää kansalaisissa suurta epäilystä puolueellisesta käsittelystä. Henkilö joka on tehnyt kantelun vakuutusoikeuteen ei saa puolustautua eikä todistaa suullisesti kokemaansa epäoikeudenmukaisuutta, tästä todisteena on tilastot jonka mukaan vakuutusoikeudessa oli vuonna 2017 vain 2 suullista käsittelyä kaikista 6469 vakuutusoikeuden käsittelystä. Tämä on vastoin kansainvälisiä oikeusperiaatteita ja rikkoo perustuslain 6§ välillistä syrjintää. Suora lainaus:
" Perustuslaissa kielletään myös välillinen syrjintä eli sellaiset toimenpiteet, joiden vaikutukset tosiasiallisesti – vaikkakin vain välillisesti – johtaisivat syrjivään lopputulokseen. Suosinta tai jonkin yksilön tai ryhmän asettaminen etuoikeutettuun asemaan on niin ikään kiellettyä, jos se asiallisesti merkitsisi toisiin kohdistuvaa syrjintää "
Myös vakuutusoikeuden päätösten 80 vuoden salassapito rikkoo ihmisten perusoikeutta tietää ne tosiseikat joihin itseään koskeva vakuutusoikeuden tekemä päätös on perustunut.
Vakuutusoikeus ei nauti kansalaisten luottamusta ja on näin ollen haitaksi myös muiden oikeusasteiden luottamukselle.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Nico Ojala Turku


Edustajat

Nico Ojala Turku
Neitsyt Marian katu 3 as 4 20400 Turku
nico.ojala72@nullgmail.com
0402183714


Varaedustajat

Miia Ojala Turku
miiasusanna.ojala@nullgmail.com