Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Metsästyksen salliminen luonnonsuojelualueella, luonnonsuojelulain 1996/1096 13§ kohta 5 annetun lain muuttamiseksi.

15.10.2018

768 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 768

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Metsästyksen salliminen luonnonsuojelualueella, luonnonsuojelulain 1996/1096 13§ kohta 5 annetun lain muuttamiseksi.

Aloitteen päiväys

15.10.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/5485/2018

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloite eduskunnalle luonnonsuojelulain 1996/1096 13§ kohta 5 annetun lain muuttamiseksi.

Aloitteen allekirjoittaneet kansalaiset esittävät, että luonnonsuojelulaki 1996/1096 13§ kohta 5 muutetaan kokonaisuudessaan niin että riistanhoitotyö mahdollistetaan luonnonsuojelualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.
Luonnonsuojelualueisiin liittyvää lainsäädännön muuttaminen katsotaan tärkeäksi päätökseksi ehkäistä ja torjua haitallisten vieraslajien sekä jo luontoon integroituneiden vieraslajien levittäytymistä ja niiden mukana tulevien haittojen sekä tautien torjuntaa.
Laki nykyisellään antaa otolliset olosuhteet haitallisten vieraslajien sekä haitallisten lajien turvalliseen lisääntymiseen luonnonsuojelualueilla ja näiden välittömässä läheisyydessä, täten vaarantaen luonnon monimuotoisuuden sekä alkuperäislajien tuvallisuuden sekä näiden lisääntymisen.

Perustelut

Tietyt lajit ovat jo määritelty kansallisesti ja jopa EU tasolla haitallisiksi vieraslajeiksi. Näiden metsästämiseenkin on sallittu poikkeuksellisia keinoja, joilla pyritään ehkäisemään lajien leviäminen. Olisi siis erittäin tärkeää saada myös luonnonsuojelulaki sellaiseen muotoon, joka mahdollistaa tehokkaan ennaltaehkäisevän toiminnan, jotta Suomen luonto sekä siellä elävä alkuperäiseläimistö ei kärsisi vieraslajien asettumisesta Suomen luontoon.
Huomioitavaa on se että nykyisillä metsästyslailla, asetuksilla sekä lajikohtaisilla rajoituksilla kyetään suojelemaan ja turvaamaan riistaeläinten kannanmäärä myös luonnonsuojelualueella.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Petri Pekkanen Vihti


Edustajat

Petri Pekkanen Vihti
Lusilantie 389B, 03100 Nummela
pekkanen79@nullgmail.com
0406612341


Varaedustajat

Heikki Jääskeläinen Pielavesi
Lähdetään 4 72400 Pielavesi
kennelussakan@nullgmail.com
0451135179