Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Rauhanmaa

14.10.2018

480 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 8

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 472

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 14.4.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Rauhanmaa

Aloitteen päiväys

14.10.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/5486/2018

Aloitteen sisältö

Perinteisesti Suomen puolustusvoimien tehtävänä on ollut oman maan puolustaminen ja osallistuminen YK:n rauhanturvaamistehtäviin.Tilanne muuttui radikaalisti kun
eduskunta oikeutti puolustusvoimat valmistautumaan sotatoimiin koko maapallon alueella hyväksymällä Sipilän hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta (HE 94/2016 vp). Tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on kumota ne lait, jotka säädettiin em. hallituksen esityksen perusteella ja palauttaa Suomen puolustusvoimien tehtäväksi oman maan puolustaminen. Näitä lakeja ovat:
427/2017 Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
428/2017 Laki aluevalvontalain muuttamisesta
429/2017 Laki asevelvollisuuslain 62 ja 78 §:n muuttamisesta

Perustelut

Suomen puolustusvoimien muuttaminen ns. läntisen arvoyhteisön puolustusvoimiksi on tapahtumassa nopeasti. Kansalaiset eivät ole ehtineet reagoida, vaikka muutokset koskevat yhteistä turvallisuutta. Alueemme on luovutettu muiden valtioiden harjoitusalueeksi jo useasti. Harjoittelu USA:n kanssa on jo melkein rutiinia ”Yhteinen harjoittelu Yhdysvaltojen kansalliskaartin kanssa on kustannustehokas tapa kartuttaa kokemusta ja kehittää yhteensopivia toimintatapoja” (Ilmavoimien tiedote 23.1.2018). USA:n puolustusministeri totesi 8.5.2018 sotilasyhteistyön kohoavan uudelle tasolle kun puolustusministeri Jussi Niinistö allekirjoitti uuden sopimuksen komean sotilasparaatin ja tykinlaukausten juhlistaessa allekirjoitusta USA:ssa. Vuodelle 2021 valmistellaan alueellemme monikansallista 20.000 sotilaan suursotaharjoitustsa.

Asearsenaaliamme on kehitetty suursotaa varten:”Monipuolisen asevalikoiman ansiosta ilmavoimat kykenevät vaikuttamaan hyvin erityyppisiin maamaaleihin, jotka sijaitsevat jopa useiden satojen kilometrien etäisyydellä laukaisupaikasta”(Ilmavoimien tiedote 11.10.2017). Maaliskuussa 2018 ilmavoimat koeampuivat pitkän kantaman JASSM-rynnäkköohjuksia (350 km) Yhdysvalloissa.

Lontoossa juhlittiin 28.6.2018 Britannian johtaman Joint Expeditionary Force (JEF) -joukon toimintavalmiuden saavuttamista. Puolustusministerimme totesi:"Toimintaan voidaan osallistua kaikilla keskeisillä suorituskyvyillä”.

Red Flag -harjoitukset Alaskassa ja Nevadassa ovat maailman vaativimpia ilmaoperaatioharjoituksia, joissa harjoitellaan laajoja yhteisoperaatioita ja mm. ilmasta maahan -toimintaa, elektronista sodankäyntiä sekä ilmatankkauksia. Lokakuussa 2018 mukana olivat USA:n, Etelä-Korean ja Suomen ilmavoimat. Suomesta harjoituksiin Alaskassa osallistui monitoimihävittäjiä ja 70 sotilasta (Ilmavoimien tiedote 15.8.2018).

Euroopan unionin militarisointi etenee nopeasti kohti yhteistä armeijaa. Sotilasliikkuvuuden edistämiseksi on tarkoitus on investoida 6,5 miljardia Euroopan sisäisiin liikenneyhteyksiin, kuten satamiin, siltoihin ja rautateihin niin, että joukot ja kalusto voivat liikkua sujuvasti EU-maiden välillä. Sotakaluston hankintaa yhtenäistetään ja perustetaan yhteistä rahastoa. Presidentti Macronin Suomen vierailun yhteydessä todettiin että Ranska ja Suomi ovat tässä prosessissa eturintamassa: ”Ranska ja Suomi pyytävät nyt lisätoimia, jotta eurooppalaisilla olisi ensi vuosikymmeneen mennessä vahvempi yhteinen itsenäinen sotilaallinen torjuntavalmius. Eurooppalaisten uskottavuuden ja unionin kyvyn kannalta edistää turvallisuuttaan on välttämätöntä parantaa sotilaallista liikkuvuutta Euroopassa. Ranska ja Suomi muistuttavat, että ne pitävät tätä asiaa erityisen tärkeänä. Ranska ja Suomi edellyttävät seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten merkittävää panostusta Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen kunnianhimoisen ja kestävän rahoituksen avulla (Ranskan ja Suomen yhteinen julkilausuma Euroopan puolustuksesta 30.8.2018).

Kokoomuksen MEP Hertta Virkkusen mukaan "päätettiin lähteä Ranskan Macronin Afrikkaan suuntautuvaan interventioaloitteeseen" (kolumni 3.9.2018). Ruotsi ei tähän lähtenyt, mutta Suomi on aina valmis kun käsky käy.

Suomen armeijan sulauttaminen isoon läntisen "arvoyhteisön" armeijaan on monella tavalla vahingollista Suomelle:
Suomi menettää kriisitilanteessa tosiasiallisesti kontrollin omaan armeijaansa, vaikka muodollinen päätösvalta säilyy.
Suomi hankkii sotakalustoa, jota ei tarvita oman maan puolustamiseen ( ilmatankkaukseen kykenevät monitoimihäväittäjät, joilla on kyky ampua ohjuksia satojen kilometrien etäisyydelle).
Osallistuminen sotilaallisiin operaatioihin maailman kriisipesäkkeissä altistaa Suomea lisääntyvälle terrorismille.
Monimutkaisen sotakaluston hankkiminen on kallista. Militarisoituminen on pois oman maan kansalaisten arjen elämästä. Uusien monitoimihävittävien hankkiminen on mahdollista ainoastaan velkarahalla. Pienikin talouskriisi ensi vuosikymmenellä lisääntyvän velkarahan taakan alla johtaa syvään kansantalouden ahdinkoon. Riski on suuri.
Sotakalusto tuhoaa väheneviä luonnonvaroja ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.
Hyökkäyssotaan suuntautuvan sotakaluston hankkiminen on vaarallista. Se provosoi vihollista hyökkäämään tuntiessaan itsensä uhatuksi.

Oman maan puolustamiseen keskittyminen ja oman itsenäisen päätösvallan säilyttäminen on askel matkalla rauhanmaaksi.Suomella on edellytyksiä toimia edelläkävijänä uuden rauhankulttuurin luomisessa. Kaikinpuolinen sotilaallinen liittoutumattomuus antaisi tähän hyvän pohjan.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 8 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Risto Suvanto


Edustajat

Risto Suvanto


Varaedustajat

Reija Tähtinen