Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Poliittisten lakkojen kieltäminen

5.10.2018

7 292 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7 292

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 5.4.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Poliittisten lakkojen kieltäminen

Aloitteen päiväys

5.10.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/5312/2018

Aloitteen sisältö

Poliittisten lakkojen kieltäminen

Perustelut

Ammattiyhdistysliikkeet näyttäytyvät julkisuudessa kansanvallan ja kansantalouden puolustajina, mutta teot ovat usein päinvastaisia. Ammattiyhdistysliikkeen vastustaessa esimerkiksi pk-yritysten irtisanomisoikeuden muutosta, se yrittää estää demokraattisen vallankäytön. Edellä mainittu toiminta rapauttaa demokratiaa ja sitä ei missään olosuhteissa tule hyväksyä. Turhat lakot ovat kansantaloutemme kannalta erittäin vahingollisia, ja etujärjestöt ovat tässä asiassa osoittaneet kykenemättömyytensä vastuun kantoon. Edustuksellisessa demokratiassa äänestetään vaaleissa. Vain eduskunnan valitseman hallituksen tehtävänä tulee olla lakien säätäminen sekä valmistelu puolueesta tai ideologiasta riippumatta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Juuso Uuspelto


Edustajat

Juuso Uuspelto


Varaedustajat

Ilkka Piirto