Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Julki-imetyksen turvaaminen lailla

1.10.2018

3 078 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 078

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.4.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Julki-imetyksen turvaaminen lailla

Aloitteen päiväys

1.10.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/5171/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme lainvalmisteluun ryhtymistä julki-imetyksen turvaamiseksi. Imetyksen tulee olla lain puitteissa sallittua missä ja milloin tahansa.

Perustelut

Runsaan tutkimusnäytön perusteella imetyksen hyödyt ovat mittavat. Imetys ehkäisee lapsilla mm. infektioista johtuvaa sairastavuutta ja purentavirheitä sekä nostaa älykkyysosamäärää pitkällä aikavälillä. Imettävillä äideillä on pienentynyt riski sairastua rintasyöpään ja imetys auttaa optimoimaan synnytysvälejä. Imetys on taloudellisesti kannattavaa niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta ja se on myös ympäristön kannalta kestävä vaihtoehto. (Victora ym 2016, Rollins ym 2016).

Suomessa kansalliset imetyssuositukset ovat täysimetys 4-6 kuukauden ikäiseksi ja osittaisimetys vähintään vuoden ikään. Maailman terveysjärjestö suosittaa täysimetystä 6 kuukauden ikäiseksi ja osittaisimetystä vähintään 2 vuoden ikään. Suomessa imetystilastot jäävät suositusten alle. Vuonna 2010 suomalaisista 5-6 kuukauden ikäisistä vauvoista 9% oli täysimetettyjä ja vuoden iässä rintamaitoa sai noin kolmannes (Uusitalo 2012).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa uudessa Kansallisessa imetyksen edistämisen toimintaohjelmassa julki-imetyksen turvaamista lainsäädännöllä (Hakulinen 2017). Euroopan komission mukaan äitien imetystä milloin ja missä vain on tuettava. Imetyksen turvaaminen perustuu esteiden poistamiselle äitiyslainsäädännön kautta ja julki-imetyksen turvaaminen on osa tätä. (Euroopan komissio 2004). Imetyksen edistäminen vähentää sairastavuutta ja säästää rahaa. Arvostuksen tätä kohtaan tulisi näkyä myös politiikassa. (Rollins ym. 2016).

Lainsäädännöllä julki-imetyksen turvaamiseksi valtiovalta voi positiivisesti ilmaista tukensa perheille lastenhankinnan suunnittelussa. Tästä syystä Suomen hallituksen tulisikin pikaisesti turvata julki-imetys lailla.

Lähteet:

EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection, promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action. European Commission, Directorate Public Health and Risk Assessment, Luxembourg, 2004.

Hakulinen, T., Otronen, K., Kuronen, M. 2017. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. THL.

Rollins, N., Bhandari, N., Hajeebhoy, N., Horton, S., Lutter, C. 2016. Why invest, and what will it take to improve breastfeeding practices. The Lancet, 387, 10017, 491-504.

Uusitalo, L., Nyberg, H., Pelkonen, M., Sarlio-Lähteenkorva, S., Hakulinen-Viitanen, T., Virtanen, S. 2012. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2010. THL.

Victora, C., Bahl, R., Barros, A., Franca, G., Horton, S. 2016. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet, 387, 10017, 475-490.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kati Bhattacharya


Edustajat

Kati Bhattacharya


Varaedustajat

Maria Rouvinen