Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloitteet eivät saa mennä roskiin vaalien takia

27.8.2018

4 490 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 4 490

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 27.2.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloitteet eivät saa mennä roskiin vaalien takia

Aloitteen päiväys

27.8.2018

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

VN/4564/2018

Aloitteen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen perustuslakia niin, että perustuslain 49 pykälään (Asioiden käsittelyn jatkuvuus) lisätään ensimmäisen virkkeen perään virke: "Kansalaisaloitteen kautta tulleissa asioissa eduskuntavaalit eivät kuitenkaan katkaise asian käsittelyä."

Koko muutettu 49 § on alla.

LAKIEHDOTUS

Laki Suomen perustuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan Suomen perustuslain 49 § seuraavasti:

”Valtiopäivillä kesken jääneiden asioiden käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä, jollei eduskuntavaaleja ole sillä välin toimitettu. Kansalaisaloitteen kautta tulleissa asioissa eduskuntavaalit eivät kuitenkaan katkaise asian käsittelyä. Eduskunnassa vireillä olevan kansainvälisen asian käsittelyä voidaan tarvittaessa jatkaa myös eduskuntavaalien jälkeen pidettävillä valtiopäivillä.”

Perustelut

Nykytila on se, että perustuslain 49 pykälän vuoksi menevät roskiin ne eduskuntaan jätetyt kansalaisaloitteet, joita ei ehditä siellä käsittelemään eduskuntavaaleihin mennessä.

Suurin osa eduskunnan käsittelemistä asioista tulee ministeriöistä hallituksen esityksinä. Niiden kanssa on luontevaa, että käsittely katkeaa vaaleihin, koska vaalien jälkeen ovat uudet ministerit vallassa ja ministeriön/hallituksen on varsin helppo tarvittaessa uusia esityksensä.

Kansalaisaloite sen sijaan on prosessina varsin raskas ja uusimisen vaatiminen kohtuutonta.

Lisäksi kansalaisaloitteen tekijät ja allekirjoittajat ovat irrallaan eduskunnan vaalikausista ja vaihtuvista ministereistä. Tehdyn kansalaisaloitteen tulee siis olla yhtä pätevä vielä vaalien jälkeenkin kuin ennen vaaleja.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Pentti Kouti


Edustajat

Pentti Kouti


Varaedustajat

Saku Räty