Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Koulujen perusruokavalio kasvispainotteiseksi

15.8.2018

5 971 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 971

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 15.2.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

Koulujen perusruokavalio kasvispainotteiseksi

Aloitteen päiväys

15.8.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/4304/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme lainvalmisteluun ryhtymistä koulujen kasvispainotteisen perusruokavalion puolesta. Kasvispainotteinen ruokavalio pitää sisällään kasvisten lisäksi maitovalmisteet ja kananmunatuotteet. Lain myötä lihaa voitaisiin jatkossa tarjota osana oppilaan erityisruokavaliota tarpeen vaatiessa.

Lain tulee kattaa perusopetukseen osallistuvan täysipainoinen maksuton ateria, joka annetaan jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetysti ja ohjatusti. Oppiaineiden, kuten kotitalouden, sisältö ei muutu lain seurauksena.

Perustelut

Perusruokavalion kasvispainotteisuus ei ole ristiriidassa nykyisten kouluruokailuihin liittyvien lakien ja määräysten kanssa. Se on myös yhtenäisempi kouluruokailulle asetettujen tavoitteiden kanssa. Opetushallituksen mukaan perusruokavalion tavoitteena on että se sopii sellaisenaan tai pienin muutoksin mahdollisimman monelle.

Kouluruokailussa kasvispainotteisen ruuan suosio on kasvanut. Monipuolisesti toteutetut kasvispainotteiset ateriat soveltuvat myös uskonnolliseen ja eettiseen vakaumukseen pohjautuviin ruokavalioihin silloin kun päivän ateria ei sovellu.

Lapsuudessa omaksutut tottumukset vaikuttavat ruoka- ja ruokailuvalintoihin. Lihavuuskehityksen pysäyttäminen sekä terveys- ja ympäristötietoisuuden lisääminen ovat tavoitteita, joihin suurempi suhteellinen kasvisten kuluttaminen vaikuttaisi myönteisesti.

Suomalaisten lihansyönti nykyisellään ylittää lihansyönnin suositukset. WWF:n vuoden 2016 selvityksessä punaisen lihan käyttömäärästä kouluruuassa todettiin, että usean kaupungin kouluruuassa tarjotaan epäterveellisen paljon lihaan. Lihan käyttömäärää koskevat rajoitukset lapsilla eivät voi ylittyä kouluaterioiden seurauksesta niiden ollessa kasvispainotteisia.

Kestävää elämäntapaa ja tulevaisuuden rakentamista omassa maassa ja maailmassa tuettaisiin kasvispainotteisella kouluruokailulla. Oxfordin tutkijoiden vuoden 2018 katsauksessa lihansyönti kasvaa maapallolla jatkuvasti kestämättömällä tahdilla. Myös YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan lihan kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti.

Pariisin ilmastosopimus on 12. joulukuuta 2015 hyväksytty kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Sopimuksen myötä lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiita toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Suomi toimisi esimerkillisenä maana ilmastonmuutoksen torjumisessa koulujen perusruokavalion ollessa kasvispainotteinen, josta muut maat voisivat ottaa mallia. Koululaitosten ulkopuolella entiseen tapaan kootaan päivän muu ravinto miten halutaan, saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Sari Kivijärvi

Elina Lindman

Tuomas Hallamaa

Max Lainema

Helena Maunula


Edustajat

Sari Kivijärvi


Varaedustajat

Ilmari Määttänen