Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

STOP ORJATYÖLLE - aloite työkokeilun rajaamisesta

21.7.2018

6 097 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 6 097

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 21.1.2019.

Kansalaisaloitteen otsikko

STOP ORJATYÖLLE - aloite työkokeilun rajaamisesta

Aloitteen päiväys

21.7.2018

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

VN/4011/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotetaan muutettavaksi lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta. Lain 4 luvun 6 § ensimmäisen lainkohdan sanamuoto työkokeilun kestosta muutetaan muodosta "Työkokeilun kesto on enintään 12 kuukautta, josta enintään kuusi kuukautta samalla järjestäjällä, tai jos työkokeilun järjestäjänä on kunta, enintään kuusi kuukautta samoissa tehtävissä" muotoon "Työkokeilun kesto on enintään 8 viikkoa."

Perustelut

Seura-lehden selvitys (Seura 20.7) paljasti, että ennätyssuuri joukko suomalaisia tekee palkatonta velvoitetyötä sosiaaliturvan vastineeksi. Tämän on mahdollistanut esimerkiksi niin sanottu työkokeilu, eli palkaton työ, johon työtön työnhakija voidaan eri syistä velvoittaa, rangaistuksenkin uhalla.

Vaikka työkokeilua ei lain mukaan saa käyttää palkallisen työvoiman korvaamiseen, tätä ei ole käytännössä mahdollista tehokkaasti valvoa. Työkokeilusta on tullut automaatti, jolla yritykset saavat ilmaista työvoimaa.

Työkokeilu syö palkallisia työpaikkoja ja siis lisää tosiasiallisten työttömien määrää, vaikka tilastoissa työkokeilijat laskettaisiinkin työvoimaan kuuluvaksi. Näin työkokeilu muuttaa palkallista työtä palkattomaksi, mikä tarkoittaa, että entistä harvempi pystyy neuvottelemaan palkastaan, kun työtä on joka tapauksessa tehtävä tukien vastineeksi.

Työkokeilun laajamittaiseksi muodostuneen väärinkäytön rajoittamiseksi ehdotamme, että työkokeilun kesto rajataan kahteen kuukauteen yritystä kohden. Erityisesti helposti opittavien suorittavien töiden kohdalla kuuden kuukauden mittainen "kokeilu" esimerkiksi kaupan hyllyttäjänä ei palvele tarkoitustaan, joka on työnhakijan soveltuvuuden selvittäminen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Milko Aikio


Edustajat

Milko Aikio


Varaedustajat

Inka Lahti