Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lasten sukuelinten silpomisen kieltäminen

11.6.2018

12 978 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 12 978

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 11.12.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Lasten sukuelinten silpomisen kieltäminen

Aloitteen päiväys

11.6.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/3038/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme lainvalmisteluun ryhtymistä lasten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Lain tulee kattaa kaikki alaikäiset tytöt ja pojat. Lasten sukuelinten silpomisen kieltävä laki on tärkeä, sillä se on selvä todiste siitä, ettei käytäntöä virallisesti hyväksytä Suomessa. Silpominen on tällä hetkellä Suomessa rikoslain vastaista, mutta ehdotamme silpomisen kieltävää omaa lakia, joka kattaa myös ulkomailla tehdyt silpomiset. Lasten silpomiselle ei ole terveydellisiä perusteluja ja toimenpiteen seuraukset ovat vakavia.

Lasten sukuelinten silpomisella tarkoitetaan tässä asiayhteydessä kaikkia toimenpiteitä, joihin liittyy lasten ulkoisten sukuelinten poistaminen osittain tai kokonaan, tai lasten sukuelinten vahingoittaminen muulla tavoin ei-lääketieteellisistä syistä. Silpomisella ei tässä asiayhteydessä tarkoiteta sukupuolenvaihdokseen tarpeellisia lääketieteellisiä leikkauksia. Silpomisella ei ole minkäänlaisia myönteisiä terveysvaikutuksia, ja se vahingoittaa tyttöjä ja poikia monin tavoin niin fyysisesti kuin henkisesti. Terveydellisiin seurauksiin vaikuttavat silpomistyyppi, hygieeniset olot sekä silpomisen tekijä ja tekotapa. Toimenpiteen vaikutukset johtavat pahimmillaan kuolemaan.

Erityinen ongelma silpominen on nuorien poikien kohdalla Suomessa, jossa sitä tehdään maahanmuuttajayhteisöissä. Lisäksi maahanmuuttajayhteisöissä nuoria tyttöjä saatetaan lähettää silvottaviksi lähtömaihinsa.

Perustelut

Lasten sukuelinten silpominen täyttää Suomen rikoslain mukaan pahoinpitelyn ja törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit. Silpomisen kieltävä erillislaki kuitenkin vahvistaisi viestiä siitä, että käytäntöä ei virallisesti hyväksytä Suomessa ja toimisi selkeämpänä työkaluna niille tahoille, jotka tekevät ehkäisevää työtä ja toimisi ajurina asennemuutostyölle. Erillislaki toimisi tukena esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunnalle ja korkeimmalle oikeudelle, sekä madaltaisi kynnystä ottaa silpominen puheeksi hyvissä ajoin. Vanhemmat eivät myöskään välttämättä pidä silpomista lapseen kohdistuvana väkivaltana ja siksi nykymalli ei riitä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Johannes Laaksonen


Edustajat

Johannes Laaksonen


Varaedustajat

Katja Virtanen