Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Eläinten aseman ja oikeuksien parantaminen, eläimen omistajan vastuun lisääminen ja eläinsuojelurikosten tuomioiden koventaminen

20.4.2013

1 254 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 254

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 20.10.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Eläinten aseman ja oikeuksien parantaminen, eläimen omistajan vastuun lisääminen ja eläinsuojelurikosten tuomioiden koventaminen

Aloitteen päiväys

20.4.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 88/52/2013

Aloitteen sisältö

Eläinten oikeudellisen aseman parantaminen, eläimen omistajan vastuun lisääminen ja selkeyttäminen. Eläinsuojelurikosten tuomioiden koventaminen. Nykyisin eläimen omistajat joutuvat tutustumaan eri lain kiemuroihin, jotka ovatoosittain ristiriidassa keskenään. Lisäksi nykyinen lainsäädäntö ei riittävästi ota huomioon eksoottisempia lemmikkieläimiä (mm. linnut, katselijat) eikä tuotantoeläimiä. Myös tavallisten lemmikkieläinten pidossa on edelleen runsaasti puutteita, jotka osittain johtuvat edelleen omistajien puutteellisesta tieto-taidosta ja kyvystä pitää eläintä. Eläinsuojeluvalvontaa tulee lisätä ja eläinten oikeuksia valvovien viranomaisten tehtävät keskittää siihen varatuille henkilöille. Vapaaehtoisten työpanosta unohtamatta.

Perustelut

Nykypäivän Suomessa eläinten määrä lisääntyy koko ajan ja entistä eksoottisempia eläimiä on ihmisillä. Joidenkin mielestä eksoottisten eläinten pito tulisi kieltää, mutta se vain lisäisi eläinten salakuljetusta ja siirtäisi harrastuksen "maan alle". Tämän sijasta lain tulisi ottaa enemmän huomioon omistajien vastuun kasvattaminen ja tukea omistajia eläinten hoidossa. Nykypäivänä monet rikolliset ovat myös ottaneet esim. koiria voimankäytön välineiksi, mikä heikentää eläimen oikeuksia. Lisäksi eläinsuojelurikoksia paljastuu jatkuvasti, niistä tulee saada kovemmat rangaistukset. Ja vielä tärkeämpää on panostaa eläinsuojelu rikosten ennaltaehkäisyyn.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Laura Leppänen


Edustajat

Laura Leppänen


Varaedustajat

Eija Heino