Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite.fi-palvelu on poissa käytöstä 13.3.2019 palveluun suunnitelluista ylläpitotoimista johtuen.

Palkallinen saattohoitovapaa

14.5.2018

5 370 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 370

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 14.11.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Palkallinen saattohoitovapaa

Aloitteen päiväys

14.5.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/1476/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotan ryhtymistä lain valmisteluun 1-3kk palkallisen saattohoitovapaan mahdollistamiseksi. Sen tulisi olla mahdollista omaiselle tai läheiselle, joka haluaa osallistua kuolevan läheisensä hoitoon.

Tavoitteena on mahdollistaa kotisaattohoidon toteutuminen myös pitkien välimatkojen alueilla, yksin asuvilla ja välttää vuodeosastohoito silloin, kun potilas toivoisi saattohoidon toteutuvan kotona.

Perustelut

Palkallinen saattohoitovapaa mahdollistaisi omaiset tai muun läheisen osallistumisen kuolevan potilaan saattohoitoon kodinomaisissa olosuhteissa.

Kotisaattohoito nojautuu jo tällä hetkellä suurelta osin omaisen aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Saattohoitovapaa toisi hoitavalle läheiselle tunnustuksen ja roolin. Tämä yhteiskunnan tunnustama rooli ja vapaa omasta arjesta helpottaisi myös omaisen sopeutumista tilanteeseen. Kaikilla haja-asutusalueilla kotisaattohoitoon ei voida tarjota samanlaisia resursseja kuin kasvukeskuksissa. Omaisen rooli näillä alueilla korostuu.

Tällä hetkellä omaisen osallistuminen hoitoon on kirjavan käytännön alaista. Vapaita (esim. palkaton virkavapaa, vuorotteluvapaa) myönnetään eri tavoin tai ei lainkaan. Palkattomaan vapaaseen harvalla on varaa. Sairaslomaa ei saa vaikka ei olisi työkykyinen omaisen ollessa kuolemassa. Tilanne on epätasa-arvoinen.

Omaisen tuottama hoiva vähentää merkittävästi sairaalahoidon ja muun laitoshoidon tarvetta, mikä tuottaa yhteiskunnalle valtavia säästöjä. Kustannukset kotihoidossa ovat vähäisemmät, vaikka palkkaan suhteutettu vapaa otettaisiin käyttöön.

Useissa julkiskeskusteluissa peräänkuulutetaan kuntien velvoittamista laadukkaaseen saattohoitoon. Tarvitaan yhteistyötä. Tämän aloitteen sisältö on yksi keino laadun parantamisessa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Minna Kiljunen

Minna Peake


Edustajat

Minna Kiljunen


Varaedustajat

Minna Peake