Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Työrauha 2018: Kansalaisaloite poliittisten lakkojen rajaamiseksi

25.4.2018

16 429 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 16 429

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 25.10.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Työrauha 2018: Kansalaisaloite poliittisten lakkojen rajaamiseksi

Aloitteen päiväys

25.4.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 102/52/2018

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet esitämme, että eduskunta toteuttaa tarvittavat lainsäädäntötoimet poliittisten lakkojen sallimiseksi vain silloin kun niillä on liityntä työehtoihin ja ne ovat mielenilmausluonteisia.

Perustelut

Lakko-oikeus on tärkeä vapaan sopimusyhteiskunnan pilari, jonka avulla työntekijät voivat ilmaista mieltään ja pyrkiä vaikuttamaan työehtoihinsa. Työehtosopimusneuvotteluihin liittyvistä lakoista poikkeaa niin sanottu poliittinen lakko, jossa työntekijät pidättäytyvät tekemästä töitä mielenilmaisuna poliittista tahoa tai tilannetta kohtaan. Poliittisen lakon syyt eivät liity suoraan työehtosopimuksiin, eivätkä työnantajat voi vaikuttaa poliittisen lakon syntyyn tai syihin. Muualla Euroopassa poliittiset työtaistelut ovat tämän vuoksi pääsääntöisesti kiellettyjä tai rajattuja.

Poliittiset lakot kohdistuvat poliittisiin toimijoihin, mutta niiden kustannukset lankeavat ennen kaikkea yrittäjille. Lakko voi häiritä merkittävästi yritysten toimintaa ja tilauksia, mikä heijastuu myös työntekijöihin ja syö koko yhteiskunnan kilpailukykyä. Lisäksi työmarkkinahäiriöt vaarantavat suomalaisyritysten maineen ja luotettavuuden kansainvälisillä markkinoilla.

Poliittiset työtaistelut vaikeuttavat myös tavallisten kansalaisten arkea ja rajoittavat esimerkiksi liikkumista ja palvelujen saatavuutta. Lakot koskettavat usein lakkoon osallistuvia ammattiliittoja merkittävästi laajempaa joukkoa.

Kun ammattiliitot lähtevät mukaan poliittiseen lakkoon, liittoihin ja lakon piiriin kuulumattomat työntekijät joutuvat herkästi negatiivisen huomion kohteeksi. Toisaalta liiton jäsenet painostetaan työtaisteluun, jonka syyt eivät koske heidän omaa työsopimustaan tai jonka syistä he eivät välttämättä ole samaa mieltä.

Suomen poliittista lakkoa koskeva lainsäädäntö on Euroopan mittapuulla poikkeuksellinen ja eroaa oikeuskäytäntöjen suhteen selvästi esimerkiksi muista Pohjoismaista. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa hyväksyttävinä on pidetty vain lyhyitä ja luonteeltaan spontaaneja protestilakkoja.

Suomessa ylintä päätösvaltaa käyttää kansan valitsema eduskunta. Poliittisessa lakossa kriittinen vähemmistö voi kuitenkin toimillaan horjuttaa yhteiskunnan toimintavarmuutta painostaakseen päättäjiä haluamiinsa päätöksiin. Tämä vaarantaa demokratian hengen.

Nykyinen lainsäädäntömme sallii laajamittaisen poliittisen työtaistelun, jonka kestoa ei ole rajattu. Poliittisia työtaisteluita koskevaa lainsäädäntöä on syytä uudistaa sallimaan vain lyhytaikaiset ja mielenilmausluonteiset poliittiset lakot, joilla on liityntä työehtoihin.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Topi Paananen


Edustajat

Topi Paananen


Varaedustajat

Pekka Rantamäki