Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite pakkoavioliittojen kriminalisoimiseksi ja lain muuttamiseksi siten, että pakkoavioliittojen mitätöinti mahdollistetaan nykyisen avioeroprosessilla purkamisen sijaan

6.4.2018

23 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 23

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 6.10.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Aloite pakkoavioliittojen kriminalisoimiseksi ja lain muuttamiseksi siten, että pakkoavioliittojen mitätöinti mahdollistetaan nykyisen avioeroprosessilla purkamisen sijaan

Aloitteen päiväys

6.4.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 92/52/2018

Aloitteen sisältö

Suomessa ilmenee vuosittain kymmeniä pakkoavioliittoja, joissa avioliiton osapuoli on ollut pakotettu solmimaan avioliitto ja tämä on vain jäävuoren huippu. Suurin osa tapauksista ei edes tule ilmi.

Pakotetulle avioliitolle on tyypillistä, että yleensä toinen osapuoli lähetetään jonkin syyn varjolla Suomesta ulkomaille, jossa hän joutuu naimaan vasten tahtoaan hänelle valitun kumppanin. Pakotettu osapuoli saattaa olla vain kumppaninsa leikkikalu siihen asti kunnes hän pakenee ja hakee turvaa tällaisissa asioissa auttavilta tahoilta Suomessa. Myös molemmat avioliiton osapuolet saattavat olla pakotettuja solmimaan avioliitto, vaikka tämä onkin harvinaisempaa.

Suomessa tällaisen pakkoavioliiton mitätöinti ei ole mahdollista pelkän pakko-elementin perusteella, vaan avioliitto saadaan purettua vain perinteisen avioeroprosessin kautta.

Avioliittolaki ja avioliittoasetus kuitenkin korostavat tahtoelementtiä avioliiton perustana, joten ne ovat ristiriidassa pakkoavioliitot käytännössä hyväksyvän lainsäädäntömme kanssa.

Tämä kansalaisaloite tähtää siihen, että lainsäätäjä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin pakkoavioliittojen kriminalisoimiseksi ja siten mahdollistaa sellaisen mitätöimisen pelkästään pakottamisen takia. Avioliiton tulee perustua jokaisen vapaaseen tahtoon eikä kenenkään muun järjestelyihin tai osapuolen painostamiseen ja avioliitossa pysymiseen jopa hengen uhalla.

Pakkoavioliitot on kriminalisoitu jo Ruotsissa sekä Norjassa, miksi Suomessa pakosta pääsee eroon vain avioeron kautta? Ja eritoten miksi tällaiset avioliitot eivät ole kriminalisoitu ja niiden purkaminen onnistuu vain avioeron kautta, kun ei mitään aitoon vapaaseen tahtoon perustuvaa avioliittoa ole alunperin syntynytkään?

Perustelut

Pakkoavioliiton purkaminen avioeroprosessin kautta on kohtuuttoman raskasta liittoon pakotetulle osapuolelle, sillä avioeroprosessi kestää 6 kuukautta ja yleensä sen aikana pakotettu osapuoli joutuu turvautumaan erilaisiin turvatoimenpiteisiin suojellakseen itseään uhalta ja usein jopa hengen uhalta, jota hän kokee avioliiton toiselta osapuolelta tai avioliiton järjestäneeltä taholta. Tämä kaikki on yleensä pakotetulle erittäin ahdistavaa ja nöyryyttävää.

Mikäli pakkoavioliitto kriminalisoitaisiin ja sen mitätöiminen tehtäisiin mahdolliseksi pakko-elementin perusteella, saisi huomattavan moni avioliittoon ja kumppaninsa leluksi pakotettu henkilö mahdollisuuden päästä irti avioliitosta. Suurin osa pakkoavioliitoista kun ei ikinä edes tule avioeroprosessin piiriin juurikin uhan ja pelon takia. Pakotetut osapuolet joutuvat kärsimään liitossa tahtomattaan ja yleensä alisteisessa asemassa puolisoonsa nähden.

Tärkeä huomioimisen arvoinen asia on se, että usein pakkoavioliittoon alistetun osapuolen ikä saattaa olla kymmeniä vuosia vähemmän kuin toisen vanhemman osapuolen. Useimmiten huomattavasti, jopa kymmeniä vuosia nuorempi nainen pakko naitetaan vanhemmalle miehelle.

Jos avioliittolakia tai siviilivihkimistä säätelevää avioliittoasetusta tulkitaan sanamuodon mukaisesti, ei pakkoavioliitossa pitäisi syntyä edes avioeron kautta purettavaa Suomessa hyväksyttyä avioliittoa!
Molemmat edellä mainituista perustuvat tahdolle eivät pakolle. Pakkoavioliitossa todellinen tahtoelementti puuttuu, joten pakkoavioliiton mitätöinti pakko-elementin perusteella on tehtävä mahdolliseksi.

Myös ihmisoikeusliitto on vaatinut pakkoavioliittojen kriminalisointia Suomessa.

Tehdään me kansalaiset siis oma osamme tämän asian suhteen, jotta avioliitto jatkossa olisi aidosti kahden ihmisen välinen ja vapaatahtoinen sopimus, ilman väkivallan, kuoleman tai alistetuksi tulemisen uhkaa!

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Eveliina Nurmi


Edustajat

Eveliina Nurmi


Varaedustajat

Lauri Kojo