Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Naisten ja tyttöjen sukuelinten leikkausten kriminalisoiminen Suomessa

3.4.2018

43 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 43

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 3.10.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Naisten ja tyttöjen sukuelinten leikkausten kriminalisoiminen Suomessa

Aloitteen päiväys

3.4.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 83/52/2018

Aloitteen sisältö

Suomessa naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen, jota kutsutaan myös ympärileikkaukseksi (ns. FGC tai infibulaatio), on kielletty ja tutkitaan nykyisin tavanomaisena pahoinpitelynä. Leikkauksessa pienestä vauvasta aikuisiin olevien tyttöjen vaginan ulkosynnyttimet leikataan. Leikkauksia on eri asteisia; toisissa poistetaan klitoriksen kärki tai klitoris kokonaan, toisissa häpyhuulet osittain tai kokonaan ja toisissa leikkauksissa ei jätetä jäljelle mitään ja tämän lisäksi vagina ommellaan umpeen pientä virtsaamis- ja kuukautisveriaukkoa lukuun ottamatta. Silpomisilla ei ole mitään lääketieteellisiä perusteita.

Tyttöjen ympärileikkauksen jäljet ja vaikutukset eivät kuitenkaan häviä ajan myötä, kuten mustelmat tai arvet, vaan vaikuttavat naisiin koko loppuiän ajan. Leikkauksen ovat kriminalisoineet monien muiden maiden ohella esimerkiksi Ruotsi vuonna 1982, Norja vuonna 1995, Tanska 2003, Saksa, USA ja Kanada. Suomessa ei kuitenkaan ole lakia tavan kieltämiseksi. Esimerkiksi Australiassa leikatun vanhempi voidaan lain mukaan tuomita 14 vuodeksi vankeuteen. Norjan suuren maahanmuuttajamäärän joukossa leikkauksen kiellon jälkeen informoinnilla on saatu positiivia tuloksia asenteiden muutoksen suhteen. Myös YK ja Unicef ovat työskennelleet pitkään tavan kitkemiseksi. Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriöltä ilmestyi vuonna 2012 Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012–2016 -julkaisu, jossa selitetään mitä asian eteen on tehty ja pyritty tekemään Suomessa. Tästä huolimatta muun muassa Suomen lastensuojeluvaltuutettu ja perhe- ja peruspalveluministeri Anneli Saarikko ovat vaatineet erillislakia lasten suojelemiseksi. Vuonna 2017 ilmestyi toimintaohjelman loppuarviointi, jonka mukaan Suomessa toimii leikkauksia tekevä verkosto.

Miksi silpomisen kieltävä rikoslaki on laadittava?

Sukuelinten silpominen on vanha kulttuuriin juurtunut tapa, eikä sitä vaadita uskonnoissa. Ympärileikkaukset eivät ole termistä huolimatta siistejä pieniä operaatioita, joista ei olisi myöhempää haittaa vaan tytöille ja naisille sukuelinten silpominen aiheuttaa kipua ja tuskaa koko näiden loppuelämän ajan virtsatessa, kuukautisten aikana, seksuaalisen kanssakäymisen aikana ja synnytyksissä. Leikkaus aiheuttaa massiivista verenvuotoa operaation aikana ja sen jälkeen, se aiheuttaa masennusta, tulehduksia, vaginan arpeutumista, joka puolestaan vaikeuttaa synnytyksiä ja aiheuttaa mm. vaginan repeytymiä ja lisää sekä naisten että lasten synnytyskuolleisuutta. Tämän takia leikkauksia ei tule sallia mistään syistä, ei uskonnollisista, ei kulttuurillisista tai muistakaan syistä missään tytön tai naisen elämän vaiheessa. Tämän takia leikkausta ei tule myöskään sallia, vaikka se tehtäisiinkin hygieenisissä tiloissa sairaalassa tai muussa terveydenhuollon tiloissa ammattilaisen toimesta.

Nykyisessä rikoslaissa leikkausta ei mainita mitenkään mutta se katsotaan pahoinpitelyksi tai törkeäksi pahoinpitelyksi. Nykyinen rikoslaki ei ole tarpeeksi toimiva. Erillinen silpomisen kieltävä kohta rikoslaissa antaa terveydenhuollon ammattilaisille, poliisi- ja sosiaaliviranomaisille sekä koulujen henkilökunnalle lisäkeinon selkeiden rikoslain pykälien muodossa puuttua tuleviin epäiltyihin tapauksiin. Se antaa vanhemmille ja lapsille lisäsyyn kieltäytyä operaatiosta, jos he joutuvat ympäristönsä painostuksen kohteeksi ja tarvittaessa vedota viranomaisten tukeen ja saada tarvittaessa viranomaisten apua välttääkseen leikkauksen. Selkeä laki antaa selvän viestin yleisölle teon rikollisuudesta. Lisäksi selkeät leikkauksen kieltävät pykälät mahdollistavat vahvemmin leikkaukseen osallistuneiden kriminalisoinnin. Lain tulee olla virallisen syytteen alainen rikos, josta kuka tahansa, ei vain asianomainen itse, voi tehdä rikosilmoituksen.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat törmänneet ilmiöön Suomen kansalaisten kohdalla. Laki antaa terveydenhuollon sekä muille ammattilaisille laillisen syyn puuttua arkana asiana pitämäänsä rikokseen, joka tähän asti on ollut vain epämääräisesti kielletty ja vaiettu asia. Kriminalisointi koskee tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen kaikkia muotoja ja Suomessa tehtyjä leikkauksia ja Suomesta ulkomaille leikkausta varten vietäviä lapsia ja nuoria. Lain tulee mahdollistaa viranomaisille ja muille asianosaisille ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat tai epäilevät perheen jäsenen tai jonkun lapsen tai naisen sosiaalisesta ympäristöstä yrittävän viedä lasta ulkomaille leikkausta varten, ja estää lapsen ulkomaille vienti. Tällöin viranomaisten, esimerkiksi poliisin, kouluhenkilökunnan, terveydenhuollon tai sosiaaliviranomaisten, tulee informoida ao. perhettä ja henkilöitä asiasta. Vanhemmille tulee antaa ohjausta ja tietoa leikkauksen seurauksista. Jos viranomaiset tms. tahot havaitsevat Suomessa syntyneen lapsen tulleen leikatuksi laista huolimatta, tuomittakoon asianomaiset lain määräämällä tavalla.

Rangaistukset

Leikkauksia harjoittavien yhteisöjen sosiaalinen painostus leikkauksen tekemiseksi on kova. Lain tulee tuomita rangaistus kaikille operaatioon osallistuneille, olivatpa nämä naisia tai miehiä. Rangaistus tulee tuomita myös sellaisille ydinperheen aikuisille jäsenille, jotka passiivisesti osallistuivat leikkauksen mahdollistamiseen mitenkään sitä estämättä. Rangaistus tulee tuomita leikkauksen tehneelle, lapsen vanhemmille ja lähisukulaisille, jos näiden todetaan osallistuneen leikkauksen toteutumiseen tai siihen pakottamiseen tai yllyttämiseen, leikkauksen yllyttäneille tai painostaneille sivullisille, esimerkiksi perhetuttaville tai muille asiaan merkittävästi vaikuttaneille henkilöille. Koska yhteisön painostus on voimakas, esimerkiksi teini-ikäinen voi vanhempiensa toiveista huolimatta haluta leikkausta. Rangaistus tulee tuomita myös itse leikatulle tytölle, jos tämä menee vanhempien tietämättä leikattavaksi, koska tällä asianomainen tekee rikoksen saavuttaakseen itselleen jonkinlaista hyötyä ja sosiaalista hyväksyntää.

1) Rangaistuksena tytön tai naisen sukuelinten leikkaus -rikokseen osallistumisesta missään muodossa- palkattuna, vapaaehtoisena, sukulaisena tai sivullisena- tulee tuomita ehdotonta vankeutta vähintään yksi vuosi ja enintään kymmenen vuotta
2) Yllytyksestä tytön tai naisen sukuelinten leikkaukseen tulee tuomita vähintään vuodeksi vankeutta ja enintään viisi vuotta vankeutta.
3) Joka asianomaisen lähipiirissä laiminlyö kyseisestä rikoksesta ilmoittamisen viranomaisille tai ei pyri sitä muutoin aktiivisesti estämään, tuomitaan sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rangaistus koskee myös puolisoita, sisaruksia sekä muita lähisukulaisia.
4) Rangaistuksena lapsen tai nuoren viemisestä Suomesta ulkomaille leikkausta varten on kaksi vuotta vankeutta
5) Lapsen tai nuoren leikkauksen yritys on rangaistava
6) Lapsella tai nuorella on oikeus saada korvauksia leikkauksen tekijältä sekä leikkauksen hyväksyneeltä henkilöltä tai henkilöiltä.
7) Leikkauksen tehnyt menettäköön lääkärinoikeutensa tai muun terveydenhuollon ammatinharjoittajan oikeutensa

Perustelut

Suomi on sitoutunut vuonna 2011 Istanbulin sopimuksen mukaisesti ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sukuelinten leikkaaminen rikkoo tyttöjen ihmisoikeuksia, joihin myös Suomi on sitoutunut. Leikkaaminen loukkaa myös tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeutta ja fyysistä koskemattomuutta. Leikkaus eriarvoistaa tyttöjä ja naisia, koska se vie heiltä mahdollisuudet täysipainoiseen inhimilliseen kehitykseen ja evää heiltä tasa-arvoiset toimintaedellytykset ihmisenä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Sari Matikainen


Edustajat

Sari Matikainen


Varaedustajat

Keijo Matikainen