Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Eläkeläisten verotus samalle tasolle kuin työssäkäyvien kansalaisten

22.3.2018

1 801 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 801

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Eläkeläisten verotus samalle tasolle kuin työssäkäyvien kansalaisten

Aloitteen päiväys

22.3.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 98/52/2018

Aloitteen sisältö

Eläkkeellä olevien verotus on saatettava samalle tasolle kuin työssäkäyvien kansalaisten.

Perustelut

Eläkeläiset maksavat tällä hetkellä huomattavasti korkeampaa veroa saamistaan eläketuloista verrattuna työstä saatuun ansioon.Jos henkilö ansaitsee työansionaan 18 000 euroa vuodessa, maksaa hän veroa 6,5 % eli 1150,59 euroa. Jos ko. henkilö saa saman 18 000 euroa vuodessa eläkettä, maksaa hän veroa 16,5 % eli 2903,51 euroa. Jos työansio on 48 000 euroa vuodessa, maksaa työssä käyvä henkilö veroa 25,5% eli 12 014,34 euroa. Jos ko. henkilö saa saman 48 000 euroa eläkettä vuodessa, maksaa hän 33,0 % eli 15 744,65 euroa.*Kuten laskelmasta käy ilmi, on verojen määrissä kohtuuton ero. Huomattavaa epätasapainoa pahentavat eläkeläisten tappioksi vielä mahdolliset työntekoon liittyvät lisävähennykset, kuten työmatkavähennys, koulutusvähennykset jne.Eläkettä saa tällä hetkellä aiempaa huomattavasti suurempi määrä ihmisiä, ja heidän eläkkeensä ovat suurempia. Yhä useampi on myös turvautunut ns. vapaaehtoisiin lisäeläkkeisiin hyvän toimeentulon takaamiseksi lakisääteisen eläkkeen jäädessä riittämättömäksi.Eläkeläisten merkitys talouden rattaiden pyörittämisessä on olennaisesti lisääntynyt viimeisten kymmenien vuosien aikana, sillä he käyttävät enenevässä määrin erilaisten yritysten tuottamia palveluja. Esimerkkinä mainittakoon ravintola- ja matkailupalvelut – myös kotimaassa – terveyteen ja kuntoiluun liittyvät palvelut, kuntoutuspalvelut, sairaanhoidon palvelut ym. vastaavat palvelut. Pk-sektorin yritysten palveluiden käyttäjinä eläkeläiset ovat myös kasvava kuluttajaryhmä esimerkiksi oman kodin kunnostus- ja korjauspalvelujen muodossa.Eläkeläiset ovat pitkien työuriensa aikana kantaneet jo kortensa kekoon yhteisen hyvän eteen eikä ole oikeudenmukaista periä heiltä enempää veroja kuin mitä työtulosta peritään. Erot euromäärissä ovat räikeät varsinkin alemmalla eläketulotasolla, johon kuuluville henkilöille tämä on erityisen merkittävä toimeentuloa vaikeuttava tekijä.

* Verojen määrät on laskettu vero.fi-sivustolla olevalla verolaskurilla (oletuskaupunkina Pori ja ev. lut. srk.). Verotettava on 1950 syntynyt mieshenkilö, joka on avioliitossa, jolla ei ole huollettavia alaikäisiä lapsia eikä muita verotukseen vaikuttavia erityisolosuhteita.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Takinoorintie 45 28660 Pori


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Heikki Haaslahti Pori


Edustajat

Heikki Haaslahti Pori
Takinoorintie 45 28660 Pori
heikki@nullhaaslahti.net
0408200720


Varaedustajat

Maija Haaslahti Pori
Takinoorintie 45
inkku@nullhaaslahti.net
0408200721