Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Laki esteettömyyden todistamisesta henkilöille joiden asema taikka päätökset ovat omiaan vaikuttamaan kansalaisten sosiaaliturvaan.

4.4.2018

24 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 24

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 4.10.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki esteettömyyden todistamisesta henkilöille joiden asema taikka päätökset ovat omiaan vaikuttamaan kansalaisten sosiaaliturvaan.

Aloitteen päiväys

4.4.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 93/52/2018

Aloitteen sisältö

Yhteiskunnallisesti merkittävien poliittisten päätösten tekijöiden sekä päätöksentekijöiden sukulaisten osalta on selvitettävä mahdolliset hyödyt ja etuudet mitä päätöksen/uudistuksen toteutuminen päätöksentekijöiden edesauttamalla tavalla saavutetaan.
Mikäli henkilö on asemassa missä voi myötävaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin uudistuksiin saaden siitä taloudellista hyötyä, on hänen pystyttävä toteen näyttämään, ettei hän hyödy uudistuksesta taloudellisesti.
Mikäli henkilöllä on rahastoja tai muuta sijoitusomaisuutta, on hänen pystyttävä toteennäyttämään ettei näiden kautta ole esteellinen.
Mikäli henkilöllä on sijoituksia vakuutuskuorissa on niiden kohdistuminen esitettävä tai henkilön on erottava asemastaan uudistukseen vaikuttavassa asemassa.

Perustelut

Päättäjien motiivit oltava henkilökohtaisesti pyyteettömiä ja motiivien tulee palvella kansaa, eikä päättäjiä tai heidän sidosryhmiään.
Ilman tarkkaa selvitystä ei voida olla varmoja, kenen etua uudistuksella tavoitellaan.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Tero Lindegren


Edustajat

Tero Lindegren


Varaedustajat

Sarita Lindberg