Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansanedustajien peräkkäisten toimikausien rajaaminen kahteen perustuslaissa

23.3.2018

26 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 26

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 23.9.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansanedustajien peräkkäisten toimikausien rajaaminen kahteen perustuslaissa

Aloitteen päiväys

23.3.2018

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 76/52/2018

Aloitteen sisältö

Muutosesitys Suomen perustuslakiin

Suomen perustuslain 3. luku $27 muotoon:

27 §
Vaalikelpoisuus ja kelpoisuus edustajantoimeen
Eduskuntavaaleissa on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen ja joka ei ole istunut eduskunnassa peräkkäin kahta edellistä eduskunnan toimikautta.

Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä.

Kansanedustajana eivät voi olla valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen eikä valtakunnansyyttäjä. Jos kansanedustaja valitaan tasavallan presidentiksi taikka nimitetään tai valitaan johonkin edellä tarkoitetuista tehtävistä, hänen edustajantoimensa lakkaa siitä päivästä, jolloin hänet on valittu tai nimitetty. Edustajantoimi lakkaa myös, jos kansanedustaja menettää vaalikelpoisuutensa.

Perustelut

Aloitteen tavoittteena parantaa demokratian toimivuutta ja estää kansanedustajien laitostumista. Ongelmana nykyisessä järjestelmässä on päätöksen tekijöiden vieraantuminen tavallisen kansalaisen arjesta ja realiteeteista. Tämä lainmuutos ei estäisi pitkäaikaista poliittista uraa, vaan antaisi kansanedustajalle tilaisuuden ja samalla pakotteen nähdä kahdeksen vuoden välein muun yhteiskunnan toimintaa sekä solmia sosiaalisia kontakteja muiden kuin yhteiskunnan valtarakenteiden kanssa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kimmo Survo

Tuomo Oksanen


Edustajat

Kimmo Survo


Varaedustajat

Tuomo Oksanen