Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Maakuntauudistus estettävä ympäristön suojelun vaarantavana.

9.3.2018

1 014 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 014

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 9.9.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Maakuntauudistus estettävä ympäristön suojelun vaarantavana.

Aloitteen päiväys

9.3.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 78/52/2018

Aloitteen sisältö

Lakiin tulee kirjata yhden lupaa myöntävän ja valvojan viranomaisen mallin estäminen ympäristöasioissa ja velvoittaa valtiota ylläpitämään riippumatonta ympäristöasioiden valvojaa vähintään nykyistä mallia mukaillen.

Perustelut

Maakuntauudistus ja sen ympäristöhallintoa muuttavan osan voimaantulo on estettävä ympäristöä vaarantavana muutoksena.
Maakuntauudistuksessa aluehallintovirastot (avi) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ely) aiotaan yhdistää uudeksi lupa- ja valvontavirastoksi, jonka nimeksi tulee Luova. Jos uudistus menee nykymuodossaan läpi, on se vakava uhka ympäristölle.
Tämä pitää estää lailla. Nykyisellään muutos vie viranomaisilta mahdollisuuden valittaa mahdollisista ympäristöä vaarantavista hankkeista, koska esityksessä samat viranomaiset päättäisivät ympäristö- ja vesilupien myöntämisestä yrityksille sekä samaan aikaan valvoisivat ympäristön etua. Tässä on selkeä ristiriita ja valitettavasti tällainen järjestelmä on uhka nimenomaan luonnolle ja ympäristölle.
Luovaa koskien hallitus määräsi jo poistettavaksi 2017 ehdotuksen, jossa Luovaan esitettiin perustettavaksi erillinen ja riippumaton valvontayksikkö joka ajaisi yleistä etua.
Poliitikkojen puheet riittävästä sisäisestä valvonnasta eivät riitä vaan luonto ja ympäristö tulee turvata täysin riippumattomalla yksiköllä jota ELY-keskus edustaa nykymallissa.
Sama virkamieskoneisto ei voi sekä myöntää ja valvoa omia antamiaan lupia. Ympäristö jää väistämättä kakkoseksi, koska ehdotettu malli poistaa valitusoikeuden päätöksiä koskien, vaikka ne olisivat selkeästi yhteisiä etuja sekä arvoja vastaan.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marko Reinikainen


Edustajat

Marko Reinikainen


Varaedustajat

Abraham Sutela