Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Laki tasavallan presidentin perhevapaaoikeuksista

11.3.2018

221 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 221

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki tasavallan presidentin perhevapaaoikeuksista

Aloitteen päiväys

11.3.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 64/52/2018

Aloitteen sisältö

Tasavallan presidentillä ei tällä hetkellä ole virallista oikeutta vanhempainvapaisiin. Kuten presidentin kanslian verkkosivuillakin todetaan: "Tasavallan presidentti on koko ajan käytettävissä presidentin tehtävien hoitoa varten. Hänellä ei ole työ- tai virka-aikaa eikä varsinaista vuosilomaa."

Ehdotamme uuden lain säätämistä, joka antaisi presidentille oikeuden perhevapaisiin samoin ehdoin kuin mitä valtion virkamiehillä on (Laki tasavallan presidentin perhevapaaoikeuksista). Tasavallan presidenttiin sovelletaan jo muun muassa omia lakejaan tasavallan presidentin palkkioista (18.11.2011/1152) sekä lakia tasavallan presidentin eläkeoikeudesta (14.1.1994/40) ja näiden rinnalle haluamme siis lain, joka antaa presidentille oikeuden perhevapaaseen.

Perustelut

Tasavallan presidentillä on tärkeä rooli suomalaisen hyvinvointivaltion menestystarinoiden välittäjänä maailmalle. Monelle tasavallan presidentti on myös roolimalli ja arvojohtaja.

Tasa-arvoinen ja tasapainoinen työelämä edellyttää, että työ on yhdistettävissä muuhun elämään, eikä ole suora este perheen perustamiselle. Ansiosidonnaiset vanhempainvapaat tukevat tätä tärkeää tavoitetta. On kohtuutonta, ettei tasavallan presidentille ole suotu yhtäläistä oikeutta vanhempainvapaaseen, ja siksi lainsäädäntöä tulee muuttaa. Tämä avaisi tasavallan presidentille hienon mahdollisuuden näyttää esimerkkiä käytännön tasolla ja osallistua aktiivisesti perhearjen pyörittämiseen. Sen lisäksi että tasavallan presidentti pääsisi vanhempainvapaan kautta osoittamaan käytännön arvojohtajuutta kotimaassamme, olisi presidentillä hieno mahdollisuus profiloida Suomea kansainvälisesti maana, jossa työn ja perhe-elämän tasapaino otetaan tosissaan valtion kaikilla tasoilla.

Käytännön tasolla sijaisjärjestelyt ovat jo selvät: Jos presidentti on estynyt, pääministeri hoitaa väliaikaisesti hänen tehtäviään (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731).

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Sonja Rajala Helsinki


Edustajat

Sonja Rajala Helsinki
sonja@nullsonjarajala.com

Tommi Pajala Helsinki
tjpajala@nullgmail.com


Varaedustajat

Riikka Kajosaari Helsinki
elina.kajosaari@nulllive.fi
0503572094

Juho Salmi Helsinki
juho.salmi@nulliki.fi