Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Tasaava Eläkeindeksi

19.3.2018

30 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 30

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 19.9.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Tasaava Eläkeindeksi

Aloitteen päiväys

19.3.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 61/52/2018

Aloitteen sisältö

Taittuva Eläkeindeksi muutetaan Tasaavaksi Eläkeindeksiksi.

Perustelut

Taitetun indeksin voimassa olo aikana työeläkkeet ,ovat jääneet erittäin paljon jälkeen yleisestä tulokehityksestä. Näitä eläkkeitä, jotka ovat olleet voimassa jo ennen taitetun indeksin voimaantuloa tulisi välittömästi korottaa vosittain.
Yleiskorotuksena, joka ylittää yleisen kustannusten nousun 2 % alle 1300 €
eläkkeisiin.
Yli 1300 € eläkkeisiin sovellettaisiin prosentti korotusta. joka alkaisi 0 % ja nousisi vuosittain siten, että saavuttaisi 15 vuoden aikana saman nousuprosentin, kuin nuo alle 1300 € eläkkeet.
Näiden henkilöiden, joiden eläkkeet ovat jääneet takuueläkkeen 760 € / kk tasolle,
toimeentulo on heikentynyt taitetun indeksin aikana huomattavasti. Johtuen prosenttipohjaisista korotuksista, jotka eivät tuo riittävää ostovoiman lisäystä näihin pieniin eläkkeisiin.
Tämä 20 vuotta kestänyt eläkkeiden realitason heikentäminen, vaikeuttaa myös kuntien mahdollisuutta hoitaa vanhusten terveydenhoitoa. Tulevien soteratkaisujen vuoksi terveyskeskusmaksut tulevat nousemaan , joka osaltaan vaikeuttaa eläkeläisten toimeentuloa.
Tällä leikkauksella uusien eläkkeiden korotuksista,jotka ovat myöntämishetkellä ajantasaiset,säästettäisiin eläkerahastoja. Jos näihin uusiin eläkkeisiin tulisi heti täysi korotus, se rasittaisi kohtuuttoman paljon eläkerahastoja. Kun käytetään esityksemme mukaista kustannuksia tasaavaa ja kohdennettua ratkaisua. Voittajia ovat kaikki osapuolet. Joskin on myönnettävä , että tämän asian eteenpäin vieminen vaatii solidaarisuutta uusien eläkkeiden saajilta.

Jos mitään muutosta ei tehdä
Näiden uusien eläkeläisten maksukyky tulee heikkenemään aivan samoin, kun nyt on käynyt taitetun indeksin vuoksi. Jos lakia ei muuteta oikeudenmukaisemmaksi.

Tämä tasaavan järjestelmän ansiosta olisi mahdollista säilyttää eläkerahastot hyvällä tasolla. Ja auttaa vähävarasinta väestöä selviämään arjesta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Tuomo Jartti


Edustajat

Reijo Herranen


Varaedustajat

Tuula Jartti