Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Irti käytöstä riippumattomista sähkön siirron perus- ja tehomaksuista!

6.3.2018

13 465 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 13 465

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 6.9.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Irti käytöstä riippumattomista sähkön siirron perus- ja tehomaksuista!

Aloitteen päiväys

6.3.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 59/52/2018

Aloitteen sisältö

Tämän aloitteen Vireillepanija sekä sen allekirjoittaneet vaativat, että sähkömarkkinalakia (9.8.2013/588) ja valtioneuvoston asetusta sähkömarkkinoista (5.2.2009/65) sekä sähkön hintojen vahvistamista koskevia ohjeita ja määräyksiä muutetaan tai niitä luodaan siten, että maksuja voidaan sähkön käyttäjiltä periä vain sen käytöstä, eli kielletään kaikkien sähkön käytöstä riippumattomien teho-, perus-, ynnä muiden vastaavien maksujen periminen.

Perustelut

Kansalaisten perustarpeita palveleva sähkönjakeluverkko on alueellisen jakelumonopolin omaavan verkkoyhtiön hoidossa ja hallinnassa. Siihen liittymisestä on aikanaan maksettu merkittävät liittymismaksut, jopa niin korkeat, että se on niillä maksuilla pääosin rakennettu. Sen jälkeen pelkästä läsnäolosta tuossa verkossa ei tulisi enää laskuttaa, vaan ainoastaan sen läpi toimitetusta sähköenergiasta.

Verkkoa vahvistetaan ja ylläpidetään tarpeen mukaan. Siihen tarvittavat varat peritään parhaiten sähkön käyttäjiltä lisäämällä ne toimitettavan energian kilowattitunnin hintaan. Käytöstä riippumattomien maksujen poisto sähkön laskutuksessa poistaisi vääristymää hintojen kohdistumisessa sekä lisäisi kysynnän hintajoustoa ja hallintaa. Selvin käytön määrään ja ajankohtaan liittyvä hintaohjaus syntyisi juuri niinä ajankohtina, joina sähkön tuotannon ja siirron kustannukset sekä ilmastoon ja ilman laatuun vaikuttavat päästöt ovat korkeimmillaan. Saatua hintaohjausta joko noudatettaisiin tai ei noudatettaisi, mutta ainakin oikeammat kuluttajat maksaisivat kulutuksestaan korkeamman hinnan. Kuluttajan tekemät säästö- ja tehostusinvestoinnit tulisivat siten myös kannattavammiksi.

Muutos nostaisi perittäviä sähköenergian yksikköhintoja, mutta toisaalta pienyritysten, sekä pienten asumis- ja omakotikuluttajien vuotuinen energiakustannus nousisi keskimääräistä vähemmän.

Julkisuudessa on ollut tietoja sähköverkkojen tulevasta vahvistamistarpeesta ja tarpeesta kerätä noihin investointeihin rahaa uusilla huipputehomaksuilla. Aikomuksena näyttäisi olevan valita tehomaksun määräytyminen edellisen vuoden korkeimman havaitun tuntikulutuksen perusteella. Sen kohdistuminen oikeaan kohtaan hintajoustoa aiheuttaen oli satunnainen ja seuraavana vuonna se olisi vielä sattumanvaraisempi.

Suomessa kuluttajille myyty sähkö mitataan tuntikulutukset rekisteröivillä etäluettavilla mittareilla. Yhtenä tuntina käytetty sähköenergia on samalla tuon tunnin keskiteho. Jos noita tuntienergioita kertyy joihinkin ajankohtiin tai verkon solmukohtiin erityisen paljon, on tuon energian kuljettamiseen tarvitun tehonkin täytynyt olla erityisen korkea. Vain kilowattitunneista laskuttamalla tehomaksujen perintä saadaan lähes reaaliaikaiseksi. Korkeimpia tehomaksuja perittäisiin juuri siltä kulutukselta, joka verkon ahtautta ja vahvistamistarvetta eniten aiheuttaa.

Sähkö ostetaan aina yhtenä kokonaisuutena ja mitataan samalla etäluettavalla tuntimittarilla, vaikka sähkön siirtäjä ja energian myyjä olisivat eri toimijoita. Kun korotettuun sähkön siirron hintaan lisätään sähköpörssin tuntihinta, joka sisältää perusmaksut ja myyntimarginaalin, korostuu eniten päästöjä aiheuttava kulutus. Korkea kWh-hinta kertoo sähkön aiheuttamista päästöistä ja mahdollisuudesta vaikuttaa vuotuiseen sähkölaskuun energiaa säästämällä, sähkön käytön rakennetta ja ajankohtia muuttamalla sekä säästöinvestoinneilla. Seurauksena sähkön hintajousto lisääntyy.

Viitteitä
Karoliina Auvinen, Samuli Honkapuro: Sähkön kysyntäjouston kasvu edellyttää hintakannustimia ja rakentamisen ohjausta, Smart Energy Transition -hankkeen Policy Brief (pdf) 24.11.2016

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Eero Pere


Edustajat

Eero Pere

Olli Happonen


Varaedustajat

Martti Hyvönen