Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Perustuslain 27. §:n täydentäminen

2.3.2018

28 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 28

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.9.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Perustuslain 27. §:n täydentäminen

Aloitteen päiväys

2.3.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 55/52/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 27. §:ään (Vaalikelpoisuus ja kelpoisuus edustajantoimeen) lisätään teksti

"
Kansanedustajaksi voidaan sama henkilö valita korkeintaan kolmessa peräkkäisessä vaaleissa.
"

Perustelut

Suomen eduskunta on yksikamarinen. Siihen kuuluu kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kansanedustajat valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yhtäläinen äänioikeus. Perustuslain 27 §:ssä mainittujen poikkeuksin eduskuntavaaleissa on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen.

Kansanedustajilla eikä heidän avustajillansakaan ole muodollisia kelpoisuusvaatimuksia. Edustajan tehtävässä heille syntyy tietoa, taitoa ja kokemusta ymmärtää yhteiskuntaa, päätöksentekoa ja vaikuttamista.

Eduskuntatyölle on kuitenkin suureksi avuksi, jos kansanedustaja on kansanedustajan työnsä aloittaessaan kokenut, käytännön tietotaitoa omaava, hyvin informoitu, omaa runsaasti tavallisen kansalaisen elämänkokemusta ja ymmärrystä suomalaisen elinkeinoelämän organisaatioiden toiminnasta.

Kansanedustajan toimikausien määrän rajoittaminen kolmeen merkitsee paitsi kansanedustajien kiinnostuksen säilymistä tavallisten kansalaisten työhön, myös useampien käytännön työelämän kokeneiden henkilöiden toimimisen kansanedustajina. Yhden henkilön edustajatyön toimikausien rajoittaminen kolmeen aikaansaa tervettä vaihtelua eduskunnan kokoonpanoon. Tilanteet, joissa sama henkilö toimii kansanedustajan tehtävässä läpi koko työelämänsä estyy ja edustajien mielenkiinto suomalaiseen työelämään säilyy laaja-alaisena ja vireänä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Lauri Tenhunen


Edustajat

Lauri Tenhunen


Varaedustajat

Seppo Aarnio