Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kesäajasta luopuminen

3.12.2012

16 732 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 13

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 16 719

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 3.6.2013.
Kannatusilmoitukset hävitetty 27.10.2013

Kansalaisaloitteen otsikko

Kesäajasta luopuminen

Aloitteen päiväys

3.12.2012

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 4/52/2012

Aloitteen sisältö

Eduskunta kumotkoon valtioneuvoston asetuksen kesäajasta (753/2001) ja säätäköön lain, joka kieltää vastaavien asetusten antamisen jatkossa.

Lisäksi eduskunta sanoutukoon irti direktiivistä kesäaikasäännöksistä (2000/84/EY)

Perustelut

Kaksi kertaa vuodessa toistuva kellojen siirto aiheuttaa useita selkeitä haittoja. Ihmisen sisäinen kello voi mennä sekaisin jopa useiden viikkojen ajaksi kellojen siirron jälkeen, mikä aiheuttaa unihäiriöitä ja väsymystiloja.

Kellojen siirto altistaa myös aikatauluvirheille, kuten voidaan havaita esimerkiksi usein toistuvista uutisista milloin minkin valmistajan kännyköiden sekoilevista kelloista. Kellojen siirrosta johtuviin aikatauluongelmiin varautumiseen joudutaan käyttämään työaikaa, mikä aiheuttaa yrityksille turhia kustannuksia.

Kesäaikaan siirtymisen hyödyt sen sijaan ovat minimaaliset. Usein kesäaikaa perustellaan energiansäästösyillä, mutta tutkimustulokset eivät tue merkittävien säästöjen saamista tällä keinolla.

Lisäksi Suomessa kesät ovat niin valoisia, että mahdollisista hyödyistä voidaan nauttia vain vajaan kuukauden ajan keväällä ja syksyllä. Kesällä on joka tapauksessa niin valoisaa, että kesä- ja normaaliajalla ei ole merkittävää eroa.

Näistä syistä johtuen kesäajasta aiheutuva kellojen siirtäminen pitäisi lopettaa.

Tavoitteenamme on turhan ja vahingollisen kellojen siirtelyn lopettaminen. Tässä aloitteessa siihen pyritään kumoamalla kesäaika-asetus. Keskustelu "pysyvästä kesäajasta", eli siirtymisestä toiseen aikavyöhykkeeseen, voidaan käydä sitten erikseen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 13 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Lasse Rasinen

Heli Pykälä


Edustajat

Lasse Rasinen


Varaedustajat

Heli Pykälä