Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Henkilökohtaisena avustajana toimivan omaisen palkkaan maksettavat lisät. Lakimuutos.

1.3.2018

1 491 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 13

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 478

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.9.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Henkilökohtaisena avustajana toimivan omaisen palkkaan maksettavat lisät. Lakimuutos.

Aloitteen päiväys

1.3.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 51/52/2018

Aloitteen sisältö

Nykyisessä laissa, joka koskee henkilökohtaista apua sanotaan: "Korvataan henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset työnantajan maksettaviksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut avustajasta aiheutuvat kohtuulliset ja välttämättömät kulut. Kaikki työlainsäädännön edut ja oikeudet eivät koske henkilökohtaisena avustajana toimivaa perheenjäsentä." Tähän lakiin on saatava muutos, sillä se on epäoikeudenmukainen ja se ei ole tasapuolien työntekijöitä kohtaan. Ei myöskään halvin tai järkevin vaihtoehto.
Kun/jos henkilökohtaiseksi avustajaksi valitaan virallisesti sukulainen, niin hänelle pitää maksaa kaikki samat lisät palkkaan kuin ulkopuoliselle henkilölle maksettaisiin. Tämä koskee kaikkia ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai ja mm. lomakorvauksia. Samasta työstä sama palkka, sukulaisuus ei saa olla este. Usein se on jopa etu ja yhteiskunnalle halvin vaihtoehto. Ihmisten hoidossa ei saa käyttää sukulaisuutta hyväksi. Kaikissa tapauksissa pitää olla järkevimmän vaihtoehdon valitsemismahdollisuus ilman rahallista epäoikeudenmukaisuutta.

Perustelut

Esimerkki: Maaseudulla asuva, ilman julkisia liikenneyhteyksiä, monisairas afasiapotilas, jonka henkilökohtaisena avustajana toimii sukulainen naapurissa. Sukulainen on valittu henkilökohtaiseksi avustajaksi syystä että asuu naapurissa, on käytettävissä 24h/pv. Ymmärtää sukulaisuuden /yhteisen historian vuoksi parhaiten avustettavaa, jolla on paha kommunikaatiohäiriö. Kaikkiin tärkeisiin asioihin tarvitsee tulkkia joka ymmärtää ja pystyy myös samalla hoitamaan muut sairaudet. Avustettava pystyy asumaan kotonaan kunhan henkilökohtainen avustaja on lähellä asioita hoitamassa tarvittaessa joka hetki. Muutoin vaihtoehtona olisi joku hoitokoti koska yksikään sivullinen avustaja ei pysty olemaan tai tulemaan aina paikalle. Eikä myöskään afasian vuoksi ymmärrä potilasta kuten omainen. Väärinkäsityksiä syntyy ja niiden seuraukset voivat olla muiden sairauksien vuoksi jopa vakavia. Kun nyt sitten omainen on hoitanut itsensä uhraten, palkoistaan tinkien, niin ei ole oikein ettei saa samaa palkkaa kuin vieras hoitaja. Yhteiskunnalle tulee halvemmaksi korvata lähellä olevalle omaiselle kuin moninkertaiseen hintaan vieraalle. Näitä henkilökohtaisia avustajia, jotka eivät ole kuitenkaan omaishoitajia on monissa perheissä, niitäkin jotka asuvat yhdessä. Kommunikaatiovaikeus ei aina näy päälle päin, mutta on usein hyvin hankala ja elämää rajoittava. Potilas ansaitsee parhaan, järkevimmän hoidon ja hoitaja ansaitsee kunnon korvauksen. Lakiin on tehtävä muutos, joka mahdollistaa myös sukulaisen käyttämisen henkilökohtaisena avustajana silloin kun se on järkevintä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 13 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ritva Kyyriäinen

Mika Kyyriäinen


Edustajat

Ritva Kyyriäinen

Mia Ahtialansaari


Varaedustajat

Reijo Mutta