Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Mikromuovien käytön kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

19.2.2018

58 607 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 239 (lähetetty tarkastettavaksi)

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 58 368

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 19.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Mikromuovien käytön kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

Aloitteen päiväys

19.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 46/52/2018

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet esitämme, että on saatettava voimaan laki, joka kieltää mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin, myynnin ja valmistamisen Suomessa. Monet suomalaiset kosmetiikkavalmistajat ovat jo korvanneet tuotteissaan mikromuovihelmet biohajoavilla vaihtoehdoilla, mutta maahan tuodaan vielä paljon kosmetiikkatuotteita, jotka sisältävät mikromuovia. Tästä johtuen mikromuovien käyttöä on rajoitettava lainsäädännöllä, joka estää myös mikromuoveja sisältävien tuotteiden maahantuonnin ja myynnin. Mikromuovit ovat kosmetiikassa täysin korvattavissa haitattomilla vaihtoehdoilla, joita on jo runsaasti markkinoilla.

Ruotsi on jo kieltänyt mikromuovin käytön tietyissä kosmetiikkatuotteissa, samoin Britannia.
Myös Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Irlannissa ja Taiwanissa on jo kielletty tai ollaan kieltämässä mikromuovien käyttö. Suomen on seurattava esimerkkiä. Pelkät suositukset kosmetiikkateollisuudelle tai asian jättäminen kosmetiikkatuotteiden valmistajien omaan harkitaan ei riitä.

Perustelut

Mikromuovien kulkeutumisen vesistöihin on viime vuosina havaittu olevan vakava globaali ympäristöongelma. Mereen huuhtoutuneet mikromuovihiukkaset aiheuttavat merkittävää haittaa merieliöille ja koko merelliselle ekosysteemille. Ennusteet muovin ja mikromuovihiukkasten kertymän määrästä merissä tulevaisuudessa ovat synkät. Siksi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin muovien meriin päätymisen estämiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Mikromuovit päätyvät juomaveden ja eläinten kautta myös ihmiseen. Muovihiukkasten mahdollisista ja todennäköisistä haittavaikutuksista ihmisen terveydelle ei vielä tiedetä paljoa, mutta jotain voidaan päätellä eläinkunnasta löytyvistä esimerkeistä. Muovien syömisen on todettu vaikuttavan eläinten ruokahaluun, lisääntymiseen ja hormonitoimintaan.

Myös Suomen puhtaina pidetyistä vesistä on löydetty jauhautunutta muovisaastetta, joten ongelma ei ole kaukana vaan kaikkialla.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 239 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marion Routti


Edustajat

Marion Routti


Varaedustajat

Lotta Laaksonen