Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ammattiyhdistysliikkeiden yleishyödyllisyys statuksen poisto / Muutos TVL 22.1 §

25.2.2018

1 585 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 585

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 25.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ammattiyhdistysliikkeiden yleishyödyllisyys statuksen poisto / Muutos TVL 22.1 §

Aloitteen päiväys

25.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 50/52/2018

Aloitteen sisältö

Perusteluissa esitettyä esimerkkiä käyttäen, on perusteltua esittää seuraavaa:

A) Poistaa ammattiyhdistysliikkeiltä yleishyödyllisen yhdistyksen status.

tai

B) Muutosta tuloverolain pykälään 22.1 § ja asettaa yleishyödyllisten yhdistysten sekä säätiöiden verovapaille tuloille euromääräinen yläraja.

Perustelut

Tuloverolain mukaan yleishyödyllinen on sellainen yhdistys tai säätiö, joka toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi, toiminta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin eikä se tuota toimintaan osallistuville taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Tuloverolain (TVL) 22.1 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos

1) se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä;

2) sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin;

3) se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Esimerkki tämän hetken yleishyödyllisyydestä:

Ammattiyhdistysliikkeiden edustajat ja heihin kytkeytyvät poliitikot esiintyvät mielellään julkisuudessa silloin, kun keskustelu veronkierron haitoista nousee pintaa. Paheksunnan määrällä ei silloin ole rajaa, kun varakkaat yksityishenkilöt tai yritykset harrastavat laillista verosuunnittelua.

Ammattiyhdistysliikkeet ovat saaneet viimeisten vuosien aikana lähes 100 miljoonaa euroa VVO:n vuokraosinkoja. Ammattiliitot kuittaavat vuokratuotoista verovapaat osingot, koska ovat juridisesti yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Vuokrien nousua maksetaan siis suuressa määrin pienituloisille maksetuilla asumistuilla. Tämän lisäksi järjestelmä toimii automaattisesti osinkojen korotusautomaattina eli vuokrien noustessa nousevat myös asumistuet.

Ammattiyhdistysliikkeiden pelkästään VVO:sta vuosittain saamien miljoona osinkojen perusteella voi perustellusti kysyä: Ovatko ne oikeutettuja nauttimaan yleishyödyllisyyden statusta viitaten laissa määritettyyn taloudellisen edun tavoitteluun?

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Juha Porkka


Edustajat

Juha Porkka


Varaedustajat

Jussi Järvinen