Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Puhelin markkinoinnin oletusarvoinen kielto

13.2.2018

2 396 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 396

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 13.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Puhelin markkinoinnin oletusarvoinen kielto

Aloitteen päiväys

13.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 44/52/2018

Aloitteen sisältö

Lakiin kirjataan puhelinmarkkinoinnin kielto, ilman puhelinliittymän haltijan/omistajan kirjallista suostumusta.

Perustelut

Nykyinen käytäntö, jossa puhelimen haltija joutuu hekemaan kieltoa suoramarkkinoinnille maksullisista ja määräaikaisista palveluista ei ole järkevää.

Nykyisin on kaksi vaihtoehtoa ilmoittaa kielto Suoramarkkinointiliiton rekisteriin, joka on määräajan voimassa, eivätkä kaikki markkinointia harjoittavat tahot ole edes jäsenenä. Toinen vaihtoehto on kieltää toimijoita suoraan markkinoimasta, kielto on pysyvä. Molemmat tavat ovat kuluttajalle vaivalloisia.

Parempi vaihtoehto olisi, jos oletuksena ilman puhelin numeron haltijan/omistajan kirjallista lupaa suoramarkkinointi olisi kiellettyä

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jari Ojala


Edustajat

Jari Ojala


Varaedustajat

Päivi Harjunen