Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Puhemies nimike ei ole tasa-arvoinen

14.2.2018

7 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 14.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Puhemies nimike ei ole tasa-arvoinen

Aloitteen päiväys

14.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 43/52/2018

Aloitteen sisältö

Suomen perustuslaissa mainitaan sukupuolittuneena ammattinimikkeenä "puhemies". Tämä termin puhemies täytyy muuttaa sukupuolineutraaliksi. Termi pitää muuttaa niin perustuslaista kuin eduskunnan työjärjestyksestä että eduskunnan vaalisäännöstä sekä mahdollisesti muista joissa mainitaan puhemies.

Perustelut

Tasa-arvolaki: 6 c § (30.12.2014/1329)

Sukupuolineutraalit ammattinimikkeet ovat jo pitkälti vakiintunut tapa toimia, mutta "puhemies" -terminä on edelleen käytössä. On siis syytä vaihtaa termi lakiin sukupuolineutraaliksi. Terminologiasta lähtevä ihmisryhmien vähättelyä on käytetty kautta historian luomaan yleistä mielipidettä ja siksi puhemies terminä on jo vanhentunut.

Asiaa pohtien voidaan myös kääntää asia päälaelleen, voisiko terminä olla puhenainen (vaikka henkilö olisi mies) ja kuinka "sinut" ihmiset olisivat sen kanssa. Esim. Eduskunnan puhenainen Jussi Halla-aho. Pelkästään tämä esimerkki osoittaa, että puhemies ei ole ole korrektitapa ilmaista ko. tointa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Joose Vettenranta


Edustajat

Joose Vettenranta


Varaedustajat

Saija Uusimäki