Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Puurakentamisen vaihtoehto aina tutkittava julkisissa (kunta, valtio) rakennushankkeissa

28.2.2018

1 413 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 413

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Puurakentamisen vaihtoehto aina tutkittava julkisissa (kunta, valtio) rakennushankkeissa

Aloitteen päiväys

28.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 52/52/2018

Aloitteen sisältö

Suomen kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa (valtio, kunta) on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto

Perustelut

Puurakentamisen kansalaisaloite:

Suomen kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa (valtio, kunta) on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto

Perustelut:
Ilmastomuutoksen torjumiseksi on tutkittava ja käytettävä kaikki mahdolliset keinot. Maailmanlaajuisesti tulisi suosia ekologisia, vähähiilisiä ja uusiutuvia resursseja ja raaka-aineita. Suomessa metsät ovat tässä tarkastelussa avainasemassa. Suomen metsät kasvavat nykyisin kestävästi enemmän puuta kuin sitä hyötykäytetään. Suomen biotalouden arvosta yli puolet tulee metsäsektorilta.

Puurakentaminen on tärkeä osa biotaloutta ja sitä voidaan perustella ympäristösyistä. Kasvaessaan yksi kuutiometri puuta sitoo itseensä tonnin ilman hiilidioksidia ja samalla fotosynteesissä vapautuu 700 kiloa happea ilmakehään. Puun kuivapainosta puolet on hiiltä. Metsät ovat kasvaessaan hiilinieluja ja puutuotteet ovat hiilivarastoja. Puurakentamisessa puuhun sitoutunut hiili varastoituu pitkiksi ajoiksi puutuotteisiin. Elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan hyödyntää esimerkiksi energiana.

Puurakentamisen teknisiä ratkaisuja ja mahdollisuuksia ei vielä riittävästi tunneta Suomessa. Tästä syystä monissa valtion ja kuntien julkisissa rakentamishankkeissa ei tutkita puurakentamismahdollisuutta, vaan se usein hylätään hyvinkin aikaisessa hankevaiheessa puutteelliseen, ennakkoasenteelliseen ja virheelliseen tietoon ja näkemykseen perustuen.

Siksi tarvitaan laki, että kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja kansantalouden nimissä Suomen kaikissa julkisissa rakentamishankkeissa on aina tutkittava myös puurakentamisvaihtoehto.

Suomen Sahayrittäjät ry - LÄHIPUU®

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Timo Ripatti


Edustajat

Timo Ripatti


Varaedustajat

Sirkku Varpa