Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite jalkaväkimiinojen palauttamiseksi

8.2.2018

9 383 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 9 383

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 8.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite jalkaväkimiinojen palauttamiseksi

Aloitteen päiväys

8.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 34/52/2018

Aloitteen sisältö

Laki 1465/2011 Ottawan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta pitää kokonaisuudessaan kumota ja siten palauttaa jalkaväkimiinat osaksi Suomen puolustusta.

Perustelut

Suomi liittyi jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2011. Miinakieltoon liityttiin sellaisilla perusteilla, jotka eivät vastaa todellisuutta Suomen oloissa. Ensinnäkään Suomessa miinoja ei siroteltaisi maastoon summittaisesti, vaan Suomelle tärkeitä puolustusaseita ovat putki- ja sakaramiinat, joita asennetaan maastoon yksittäin. Rauhan aikana miinat ovat varastoituina.
Suomessa jalkaväkimiinat ovat puhtaasti puolustuksellinen väline, ja niihin turvauduttaisiin vain sotilaallisen konfliktin syttyessä ja silloinkin niitä käytettäisiin vain Suomen rajaseuduilla. Suomessa miinojen sijoittaminen dokumentoidaan erittäin tarkasti, ja jokainen miinoite pystytään paikantamaan ja raivaamaan kriisin päätyttyä.
Miinakielto vaarantaa Suomen uskottavan puolustuksen, ja korvaavien asejärjestelmien hankkiminen tulee veronmaksajille erittäin kalliiksi. Vastaavaa pelotetta ei puolustusvoimien asiantuntijoiden mukaan edes voida luoda muilla asejärjestelmillä.
Ottawan sopimuksen haitallisuutta Suomelle lisää se, että Venäjä ei ole siinä mukana, kuten ei myöskään Yhdysvallat ja Kiina.
Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, ja meille jalkaväkimiinat ovat olennainen osa uskottavaa ja kustannustehokasta puolustusta.
Valtio voi irtautua sopimuksesta kuudessa kuukaudessa ilmoittamalla siitä YK:lle.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Eero Lehti


Edustajat

Eero Lehti


Varaedustajat

Tom Kaisla