Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Terveydelle ja luonnolle haitallisten kemikaalien vähentäminen julkisesta käytöstä

5.2.2018

3 283 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 283

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 5.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Terveydelle ja luonnolle haitallisten kemikaalien vähentäminen julkisesta käytöstä

Aloitteen päiväys

5.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 39/52/2018

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloite valtakunnallisesti vähentää tarpeettomia, synteettisiä tai terveydelle tutkitusti haitallisia kemikaaleja käytöstä puhtaanapidossa ja ravinnossa julkisissa tiloissa ja peruspalveluissa.

Perustelut

Tuoksu- ja kemikaaliyliherkkyydet lisääntyvät. Osa koulujen ja julkisten tilojen sisäilmaongelmista johtuu synteettisistä parfyymeistä.

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että jopa puhtaat luonnon raaka-aineista valmistetut, biohajoavat, tuoksuttomat tuotteet puhdistavat yhtä hyvin pinnat sairaudenaiheuttajista kuin nykyään käytössä olevat synteettiset, hajustetut tuotteet.

Luonnon ja ihmisten terveyden säästämisen lisäksi säästöä tulee työsuojelukustannuksissa.

Tarkistetaan kotitalousopetus myös kemikaalien käytön osalta, ympäristöeettisestä näkökulmasta, tulevaisuuden kestävän kehityksen mukaiseksi ja kulutusta vähentäväksi.

Huolehditaan julkisten tilojen hygieniasta tilojen tarkoitusperät silmälläpitäen, tieteellisen tutkimuksen perusteella.

Lisätään tieteellistä tietoa ja yhteiskunnallista tietoisuutta aiheesta, jos sitä ei riittävästi ole.

Me suomalaiset voisimme olla edelläkävijä luonnon- ja ilmastonsuojelussa vähentäen kemikaalikuormaa.

Tarkistetaan markkinoiden eettistä asemaa puolustaen tieteellistä tutkimusta ja toimimalla planeetan ja ihmiskunnan puolesta. Suositaan suomalaisia tuotteita vähentääksemme kuljetuspäästöjä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Linda Sipilä


Edustajat

Linda Sipilä


Varaedustajat

Teijo Sipilä