Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Presidentin toisen toimikauden lyhentäminen neljän vuoden mittaiseksi

4.2.2018

12 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 12

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 4.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Presidentin toisen toimikauden lyhentäminen neljän vuoden mittaiseksi

Aloitteen päiväys

4.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 37/52/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme muutosta Suomen perustuslain 54 §:n ”Tasavallan presidentin valinta”. Mikäli sama henkilö valitaan presidentiksi kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi, tulisi jälkimmäisen toimikauden pituus lyhentää neljän vuoden mittaiseksi. Näin ollen yhtäjaksoinen presidenttitoimikausi voisi kestää samalla henkilöllä yhteensä 10 vuotta nykyisen 12 vuoden sijaan. (Ensimmäinen toimikausi kuusi vuotta, toinen toimikausi neljä vuotta.)

Perustelut

Presidenttien toimikaudet vaihtelevat eri maiden välillä ja ovat vakiintuneet läntisissä demokratiamaissa n. 4-7 vuoden mittaisiksi. Täten ei ole poikkeuksellista, että presidentin toimikausi on lyhyempi kuin kuusi vuotta. Ehdotammekin presidentin jälkimmäisen toimikauden lyhentämistä siinä tapauksessa, että sama henkilö valitaan presidentiksi kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Maailman talouden ja politiikan syklien nopeutuessa tulisi myös presidentti-instituution pituutta arvioida Suomessa uudelleen. Maailman muutokset vaativat valtioilta ennen näkemätöntä uudistumiskykyä ja reaktionopeutta ja siksi valtioiden johtoa tulisi vaihtaa riittävän usein. On tärkeä varmistaa, että Suomen ulkopolitiikan johtoon saadaan tarpeeksi vaihtuvuutta ja erilaisia näkemyksiä. Kymmenen vuotta on riittävän pitkä aika samalle henkilölle toimia presidenttinä nykyisen kaltaisessa nopeatempoisessa maailmassa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Arto Kopola


Edustajat

Arto Kopola


Varaedustajat

Riinamari Kopola