Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Uusi ratalaki HE 49 2016 vp kumottava tahi muutettava siltä osin kun se rikkoo kansalaisten oikeutta omistamiinsa kiinteistöihin sekä perustuslakia

21.1.2018

29 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 29

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 21.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Uusi ratalaki HE 49 2016 vp kumottava tahi muutettava siltä osin kun se rikkoo kansalaisten oikeutta omistamiinsa kiinteistöihin sekä perustuslakia

Aloitteen päiväys

21.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 30/52/2018

Aloitteen sisältö

15.8. 2016 voimaantullut ratalain muutos HE 49/2016 vp rikkoo lukuisten yksityisten maanomistajien oikeutta omistamiinsa kiinteistöihin, kansalaisoikeuksia ynnä paikallisten yleistä käsitystä moraalista ja oikeudenmukaisuudesta.

Perustelut

Ao. Laki sellaisenaan mahdollistaa valtion/liikenneviraston haltuunottaa/lunastaa maata kansalaisilta mm. rautatieverkoston käyttöön. Laissa esitetyt korvaukset aiheutuneista haitoista ovat lähinnä symbolisia (metsämaasta 1000e/ha ja peltomaasta 7000e/ha) .

Liikennevirasto on puolestaan ollut yhteistyöhaluton asian käsittelemiseksi kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, lukuisista yrityksistä huolimatta.
Lisäksi laki rikkoo voimassaolevaa luonnonsuojelulakia (LSL).

Laki sellaisenaan puuttuu oleellisella tavalla perustuslain suojaa nauttivaan maanomistajain omistusoikeuteen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Karl Knape


Edustajat

Karl Knape


Varaedustajat

Pekka Räsänen