Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaistulo 1000-1500 € rajoissa

20.1.2018

10 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 10

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 20.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaistulo 1000-1500 € rajoissa

Aloitteen päiväys

20.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 27/52/2018

Aloitteen sisältö

Perustetaan kansalaistulo, joka kattaa tukien varassa elävän kuukausittaisen tulon. Kansalaistulo on verotonta tuloa ,joka maksetaan Kansaeläkelaitoksesta asuinpaikan mukaan alkaen 1000€;sta -1500€ välillä. Kansalaistulo kattaa eläkkeet sekä asumatuen, toimeentulotuen, työttömyysetuudet ja sairaspäivärahat,opintuet.Maksetaan kuukausittain ..Muita tuloja ei makseta kansalaistuloa maksettaessa, lukuunottamatta vuokratakuut, harkinnanvarainen tuki .

Perustelut

Kansalaistulo 1000€-1500€välillä vähentää valtion tukiviidakkoa ja virastojen työmäärää.Yhdellä tuella katetaan kaikki tuet lukuunottamatta vuokratakuut ja harkinnan varainentuki .Helppo toteuttaa. Saadaan tuen hakijoiden järjestelmä asianmukaiseksi.ja yksinkertaiseksi

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Vesa-Petri Tissari


Edustajat

Vesa-Petri Tissari


Varaedustajat

Mari Salo