Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Mielenterveyslain mukainen pakkohoito pääsääntöisesti lopetettava

1.2.2018

19 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 19

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.8.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Mielenterveyslain mukainen pakkohoito pääsääntöisesti lopetettava

Aloitteen päiväys

1.2.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 28/52/2018

Aloitteen sisältö

Mielenterveyslain mukaan henkilöä voidaan hoitaa hänen tahtoaan vastaan. Mielenterveyslakia on muutettava siten, että mielisairaaksi arvioitu henkilö saadaan vain sulkea suljetulle osastolle, mutta häntä kohtaan ei saa pääsääntöisesti tehdä tahdonvastaisia lääkehoitotoimenpiteitä hänen niistä kieltäydyttyään.

Perustelut

Nykyinen mielenterveyslaki mahdollistaa henkilön pakkohoidon mielenterveyssyillä, mikä rikkoo voimakkaasti yksilön vapautta päättää asioistaan. Mikäli henkilö on vaaraksi itselleen tai muille, tai mielisairauden todennäköisesti pahentuessa, voidaan henkilön turvallisuus taata pelkällä suljetulla osastolla pitämisellä ilman lääkehoitoa.

Norjassa terveysministeriö on antanut määräyksen antaa psykiatrisia lääkkeettömiä hoitoja. Suomen pitäisi muuttaa lainsäädäntöään sekä hoitokäytäntöään tukemaan lääkkeettömiä psykiatrisia hoitoja, sillä tutkimusten mukaan psykiatrinen lääkehoito voi kroonistaa potilaan tilaa ja pidemmän päälle huonontaa hoitotuloksia.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Tomas Ukkonen


Edustajat

Tomas Ukkonen


Varaedustajat

Tommi Höynälänmaa