Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Laki vanhustenhoidon muutoksesta

14.1.2018

24 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 24

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 14.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki vanhustenhoidon muutoksesta

Aloitteen päiväys

14.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 21/52/2018

Aloitteen sisältö

Vanhuksille sekä heidän puolisoilleen on oltava mahdollisuus asua yhdessä palvelutalossa .Vanhuksille ,jotka eivät pärjää kotona ja muistisairaille on luotava mahdollisuus asua ryhmäkodissa. Vanhustenhoidossa on lisättävä hoitajamitoitusta sekä velvollisuus tarkistaa vanhuksen kunto ja olemassaolo hoitajakäynnin aikana.Vanhuksen hoito on suunniteltava siten, että kuunnellaan vanhuksen sekä omaisten tahtoa sekä hoitohenkilökunnan mukanaolo välttämätön ja luotava vanhukselle arvokas vanhuus

Perustelut

Useassa hoitopaikassa on raportoitu virheitä hoidossa. Vanhusten luona on jätetty käymättä sekä jotkut vanhukset ovat väärässä hoitopaikassa. Puolisolle eio annettu asua yhdessä vaan on erotettu asumaan toisistaan eri hoitopaikkaan . Päättäjät ovat olleet välimpitämättömiä hoitajien raportointiin vanhusten tilasta sekä eivät ole kunnioittaneet vanhusten ja omaisten tahtoa .Vanhukset maksavat hoidostaja heille kuuluu arvokas ja elämänarvoinen vanhuus

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Vesa-Petri Tissari


Edustajat

Vesa-Petri Tissari


Varaedustajat

Mari Salo