Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisten toimintamahdollisuudet digiloikan aikana turvattava

11.1.2018

19 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 19

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 11.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisten toimintamahdollisuudet digiloikan aikana turvattava

Aloitteen päiväys

11.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 19/52/2018

Aloitteen sisältö

Me kansalaisaloitteen laatijat ehdotamme, että eduskunta ja hallitus tekevät toimenpideohjelman, säätävät vaadittavia lakeja ja asetuksia joilla turvataan myös manuaalit palvelut kaikille ja erityisesti ikääntyville, vanhuksille ja muuten estyneille. Näin turvattaisiin kaikkien mahdollisuus toimia ja vaikuttaa yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä Suomen digiloikan aikana ja epätavallisissa tilanteissa.

Perustelut

Digitalisaatio ja verkkopalvelut on kehitetty Suomessa hyvin pitkälle. Tästä huolimatta tulisi varmistaa että jo olemassaolevat ja hyvintoimivat manuaaliset palvelut säilyvät meille kaikille epätavallisissa tilanteissa (esim.sähkökatkot) sekä jatkuvat suurelle joukolle ihmisiä, vanhuksille, vammaisille ja muille. Suurella osalla heistä ei ole taitoja ja mahdollisuuksia edes välttävästi toimia verkossa ja internetpalveluissa. Näitä ongelmia ilmenee kaikkialla, sosiaali- ja terveyspalveluissa, taloudellisissa asioissa, pankeissa, luottolaitoksissa, e-kaupankäynnissä ja kansalaisten peruspalveluissa esim.liikkumispalvelut, asiakirja- ja verotusasioissa. Nyt kun asiakas ei osaa toimia verkossa, neuvonta on pääasiallisesti kehotus etsiä toimintaohjeita verkossa. - Tällöin muodostuu tilanteita jotka ovat jopa nöyryyttäviä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Lea Lauriala


Edustajat

Lea Lauriala

Raija Valkama


Varaedustajat

Kirsti Laasonen