Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Toimenpidealoite omaishoitopalkkion siirtämisestä Kansaneläkelaitokselle

5.4.2013

564 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 564

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 5.10.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Toimenpidealoite omaishoitopalkkion siirtämisestä Kansaneläkelaitokselle

Aloitteen päiväys

5.4.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 80/52/2013

Aloitteen sisältö

Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että omaishoitopalkkio siirretään Kansaneläkelaitoksen maksettavaksi, jotta se olisi kaikille siihen oikeutetuille tasapuolisesti saatavissa.

Perustelut

Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000 omaishoitajaa, joista noin 30 000 saa tekemästään hoitotyöstä eri suuruista palkkiota. Omaishoitajien lasketaan säästävän valtiolle toista miljardia euroa vuodessa säästettyinä laitoshoitopaikkoina.

Omaishoitajapalkkio budjetoidaan kuntien menoihin ja valtion edelleen pienentäessä kuntien valtionosuuksia on vaarana, että uusia omaishoitosopimuksia ei tehdä ja vanhoja joko puretaan tai uusitaan, kuten on tällä hetkellä käynyt esimerkiksi Vantaalla ja Jyväskylässä.

Omaishoitotuen maksuperusteet eivät tule maksajan vaihtuessa muuttumaan, mutta maksamisen siirtäminen Kansaneläkelaitokselle takaa sen, että kaikki siihen oikeutetut tulisivat tasa-arvoisesti sen saamaan.

Meistä jokaisesta voi tulla omaishoitaja tai hoidettava, taustoistamme riippumatta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jari-Petri Heino


Edustajat

Jari-Petri Heino

Kai von Frese


Varaedustajat

Sari Virkkunen