Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vanhempien oikeus täysi-ikäisen lapsensa omaishoitoon

5.1.2018

38 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 38

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 5.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Vanhempien oikeus täysi-ikäisen lapsensa omaishoitoon

Aloitteen päiväys

5.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 10/52/2018

Aloitteen sisältö

Lapsen vanhemmilla on oikeus jatkaa vammaisen lapsensa omaishoitoa tämän tultua täysi-ikäiseksi niin, että lapsen ei tarvitse turvautua kunnalliseen hoitopaikkaan. Toisella vanhemmista tai yksihuoltajalla on mahdollisuus tehdä lyhennettyä työaikaa ja saada vammaisen lapsensa kotihoidosta riittävää tukea, joka vastaa kunnallisesta hoidosta säästyvää kustannusosuutta. Samalla omaishoidon tuen saamisen perusteita tarkistetaan niin, että vammaisen opiskelu, työnteko tai muu aktiivitoiminta ei rajoita tuen saamista.

Perustelut

Tällä hetkellä omaishoidon tuen määrä on riittämätön, ja perusteet tuen saamiselle vaativat tarkistamista niin, että kotihoito nähdään taloudellisesti kannattavana toimintana. Kunnallinen laitoshoito ei useille nuorille, lievästi vammautuneille ole hyvä vaihtoehto, koska he voivat selvitä kotonaan puolipäiväisesti, eivätkä tarvitse jatkuvaa hoitoa ja valvontaa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kari Hietala


Edustajat

Kari Hietala


Varaedustajat

Sirpa Kemi