Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Asiantuntijalääkärit pois Kelasta

2.1.2018

7 564 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7 564

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Asiantuntijalääkärit pois Kelasta

Aloitteen päiväys

2.1.2018

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 7/52/2017

Aloitteen sisältö

Vaadimme Kelan asiantuntijalääkäreiden poistamista ja heidän korvaamista suoraan potilasta hoitavilla lääkäreillä ja erikoislääkäreillä, sekä muuttamaan lain 22 § (7.11.2014/875) , sekä muutokset myös terveydenhuollon ammattihenkilöstöä annetun lain muuttamista, koskien asiantuntijalääkäreitä (559/1994) 23 §:ssa.

Perustelut

Asiantuntijalääkärit eivät edes tapaa potilasta tai tutki konkreettisesti sairauteen tai vaivaan liittyvää potilasta. Päätökset tehdään vain ja ainoastaan hoitavan lääkärin todistusten tai lausunnon perusteella, joka johtaa usein täysin vääriin ja päinvastaisiin tulkintoihin.

Tilanne tällä hetkellä

22 § (7.11.2014/875)

Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

Laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin on merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin osallistuessaan etuusasian valmisteluun. Arvio voidaan merkitä asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

Lääkärin rooli Kelan ratkaisuissa

Suuri osa Kelan etuuksista myönnetään sairauden tai vamman perusteella, mm. osa sairaanhoitokorvauksista, sairauspäivärahat, kuntoutus, vammaistuet ja työkyvyttömyyseläkkeet. Laki määrää, millä edellytyksillä eri etuudet voidaan myöntää.

Monissa etuuksissa hakijan tulee antaa etuushakemuksessa ratkaisuun tarvittavat tiedot ja toimittaa hakemuksen liitteeksi lääkärintodistus tai lausunto terveydentilasta, työ- ja toimintakyvystä, hoito- ja kuntoutussuunnitelmasta. Kelan käyttämät asiantuntijalääkärit ovat vakuutuslääketieteen asiantuntijoita, jotka arvioivat hakijan terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutuksen ja hoidon tarvetta. Kelan lääkäri esittää vakuutuslääketieteellisen arvion siitä, täyttyvätkö etuuden myöntämisen edellytykset.

Kelan lääkäri ei myönnä tai hylkää etuutta, vaan päätöksen tekee Kelan ratkaisuoikeudet saanut muu toimihenkilö. Ratkaisu sisältää kannanotot kaikkiin etuuden myöntämisedellytyksiin.

Kelan lääkäri antaa arvionsa seuraaviin etuushakemuksiin:

• sairausvakuutuksen päiväraha ja osapäiväraha
• alle 16-vuotiaan vammaistuki
• 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
• eläkettä saavan hoitotuki
• vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus
• vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus
• nuoren kuntoutusraha
• lääkekorvaukset
• sairaanhoitokorvaukset
• erityishoitoraha
• erityisäitiysraha
• työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki

Muutetaan asiantuntijalääkäriä koskevaa lakia seuraavasti:

22 § (7.11.2014/875)

Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

Laillistetun lääkärin tai hammaslääkärin on merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin osallistuessaan etuusasian ( valmisteluun, poistettava kohta ) päättämiseen. Arvio voidaan merkitä asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

Lisättävä kohta lakiin:

Asiantuntijalääkärinä voi toimia ainoastaan potilasta hoitava Lääkäri tai erikoislääkäri, jotka voivat suoraan yhdessä tehdä arvion kliiniseen tutkimukseen perustuen ja tehdä sen mukaan myös päätöksen, koskien lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja, joita on aikaisemmin tehnyt Kansaneläkelaitoksen asiantuntijalääkärit.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jan Finskas


Edustajat

Jan Finskas


Varaedustajat

Jarmo-Matti Happo