Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lisää resursseja päiväkoteihin

11.1.2018

5 968 kannatusilmoitusta, joista muualla kerätty 1

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 967

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Lisää resursseja päiväkoteihin

Aloitteen päiväys

11.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 6/52/2018

Aloitteen sisältö

Suomen varhaiskasvatuslakiin on kirjattava henkilöstömitoitukset ja samassa tilassa päivän mittaan toimivien kasvatushenkilöiden määrät muiden pohjoismaiden, erityisesti Tanskan tai Ruotsin tasolle. Henkilöstömitoituksiksi lakiin on kirjattava alle kolmevuotiaiden osalta kolme lasta kasvatushenkilöä kohden sekä kolme vuotta täyttäneiden lasten osalta viisi lasta kasvatushenkilöä kohden. Päiväkodin ryhmätilojen neliömäärät on oltava vähintään 7-8 neliötä lasta kohden niin, ettei niihin lasketa varastoja, keittiötä, henkilökunnan pukuhuoneita, rappuja ja käytäviä. Ryhmätilan käyttäjiksi ei saa asettaa kuin kaksi kasvatushenkilöä lapsineen samaan aikaan päivän aikana lasten pitkäkestoisten leikkien turvaamiseksi. Lakiin on kirjattava henkilöstörakenne niin, että kahta työvuoroissa vaihtelevaa lastentarhanopettajaa kohti on yksi lastenhoitaja ja vähintään toisen lastentarhanopettajista täytyy olla maisterintutkinnon suorittanut.

Perustelut

Mahdollisimman onnelliset aikuiset ovat paras tae tulevaisuudelle. Sen saavuttamiseksi ei voi tinkiä varhaiskasvatuksen laadusta. Kansantaloustieteellisesti on todistettu, että yksi euro varhaiskasvatukseen tuottaa seitsemän euroa takaisin. Suomi investoi tuottavimmin tulevaisuuteen sijoittamalla rahaa varhaiskasvatukseen. Sijoitetun rahan tuotot elvyttävät muut kansantalouden epäkohdat esimerkiksi kestävyysvajeen. Kymmenet tuhannet ihmiset syrjäytyvät nyky-yhteiskunnassa. Syrjäytyminen voidaan estää jo ensimmäisen seitsemän ikävuoden aikana ja se mahdollistuu, kun ihminen kohdataan yksilönä ja saadaan sitä kautta osalliseksi. Jos varhaiskasvatuksessa aikuista kohti on korkeintaan viisi lasta: yksilöllisempi varhaiskasvatus on mahdollista, henkilökunta jaksaa arvokasta työtään paremmin, syrjäytyminen vähenee ja työllisyys paranee. Myöhempinä opinvuosina ei ole mahdollisuuksia paikata varhaiskasvatuksen laiminlyöntejä. Päiväkotilapsen traumatisoituminen vaikuttaa vahvasti hänen tulevaisuuteensa. Kasvuikäiselle aiheutettuja traumoja ei voida parantaa, korkeintaan lieventää. Liian suuret meluavat ryhmät vaarantavat lasten aivojen ja hermojen kehityksen. Miten kauan meillä on varaa pitää lapsemme eriarvoisessa asemassa muihin Pohjoismaihin nähden?

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 1 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Jari Miettinen Siltasaarenkärki 3 C 37 00530 Helsinki


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jari Miettinen Helsinki


Edustajat

Jari Miettinen Helsinki
SIltasaarenkärki 3 C 37 00530 Helsinki
jari@nullleateatteri.com
0440157573


Varaedustajat

Ahto Lanamäki Helsinki
Siltasaarenkaerki 3 C 37
lanaahto@nullgmail.com
0407558826