Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ehdoton vankeusrangaistus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

31.3.2013

7 090 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7 090

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 30.9.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ehdoton vankeusrangaistus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Aloitteen päiväys

31.3.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 70/52/2013

Aloitteen sisältö

Arvoisat adressin vastaanottajat

Me allekirjoittaneet vaadimme
1) Kovemmat rangaistukset lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä rikokset tulisi aina käsitellä lähtökohtaisesti törkeänä
2) Seksuaalirikollisten julkista rekisteriä
3) Lakia, joka estää seksuaalirikollista vaihtamasta nimeään
4) Että lakia muutetaan siten ettei seksuaalienn hyväksikäyttö rikoksena vanheneHyväksikäyttötuomio ei mielestämme voi olla ehdollinen vaan aina ehdoton, vähintään 2 vuotta ja enintään 10 vuotta.
Ensikertalaisuuden ei tulisi keventää tuomiota

Törkeästä vähintään 5 vuotta ja enintään elinkautinen. Törkeässä seksuaalisessa hyväksikäytössä tuomion tulisi olla lähtökohtaisesti aina elinkautinen.

Nykyisen lainsäädännön mukaan:
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö RL 20:6 § (24.7.1998/563)
Lapsen seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta.
Pykälän mukaan, joka:
- on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, tai
- koskettamalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään, tai saa hänet ryhtymään 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon
on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Pykälä koskee sekä sukupuoliyhteyttä lapsen kanssa että lapseen kohdistuvia seksuaalisia tekoja, jotka ovat omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään.
Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei kuitenkaan pidetä, jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka menettelee 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.
Lähde: Hallituksen esitys 6/1997.

Rangaistus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on vankeutta enintään neljä vuotta.

Perustelut

Vuonna 2011 kaikki murhan yrityksestä ja törkeästä raiskauksesta tuomitut tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Raiskauksesta ja törkeästä pahoinpitelystä määrättiin ehdotonta vankeutta puolestaan hieman yli puolelle rangaistukseen tuomituista. Valtaosa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä (85%) ja sukupuoliyhteyteen pakottamisesta (81 %) tuomituista sai ehdollista vankeutta.

Rangaistuskäytäntöihin vaikuttavat laissa säädetyt vankeusrangaistusten minimi- ja maksimiajat, jotka vaihtelevat rikoksittain.

Mielestämme tällaisten rikosten vaikutus lapsen elämään ja tulevaisuuteen on on niin suuri, että on katsottava nykyisen lainsäädännön rangaistusten olevan riittämättömiä ja saatettava ajan tasalle rikosten vakavuuteen nähden.

Mielestämme kyseessä on miltei henkinen henkirikos, joten teon vakavuus sekä lapsen psyykelle ja kehitykselle aiheuttama haitta on niin suuri, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tulisi aina käsitellä lähtökohtaisesti törkeänä.

FinnishPedoHunters ry:n hallitus
Päivi Tasala (vertaistukivastaava)
Miika Salonen (puheenjohtaja)
Mikko Parantainen (vara pj)
Kari Halkola
Toimihenkilöt:
Katja-Maria Honkanen

Nokialla 31.3.2013

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Päivi Tasala

Eija Raivio

Miika Salonen


Edustajat

Päivi Tasala


Varaedustajat

Mikko Parantainen