Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ilotulitteiden käyttö vain ammattilaisille

2.1.2018

15 758 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 4

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 15 754

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.7.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ilotulitteiden käyttö vain ammattilaisille

Aloitteen päiväys

2.1.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 4/52/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että eduskunta alkaa pikaisesti valmistella lakia, jossa ilotulitteiden hankinta, säilytys ja käyttö sallitaan ainoastaan alan ammattilaisille.

Perustelut

Alla listatut haitat ovat jokavuotisia etenkin uuden vuoden aikaan kielloista, rajoituksista, valistuksesta ja turvasuosituksista huolimatta.

Ampujien ja sivullisten vammautumiset.
Vie myös resursseja ensiavun, pelastuslaitoksen ja poliisin muilta tehtäviltä.
Lemmikki-, tuotanto- ja luonnoneläinten merkittävä kärsimys.
Ilotulitteet ja alkoholi on vaarallinen yhdistelmä. Tapahtuu, vaikka on kielletty.
Ilotulitteet ja alaikäiset on vaarallinen yhdistelmä. Tapahtuu, vaikka on kielletty.
Aina on tee se itse -raketinrakentajia, joille kaupalliset tuotteet ovat rakennusmateriaalia.
Uuden vuoden sallittuja ampuaikoja rikotaan törkeästi.
Ilmanlaadun merkittävä heikkeneminen ja siitä johtuvat ongelmat ihmisille ja eläimille.
Haitallisten aineiden pääseminen ilmaan ja luontoon.
Roskaaminen. Valtava osa jätteestä jää pysyvästi luontoon.
Merkittävä meluhaitta.
Sodissa traumatisoituneiden kärsimys.
Ilotulitteiden aiheuttamat omaisuusvahingot, tulipalot ym.
Ilotulitteilla aiheutettu tahallinen ilkivalta.
Kaikki edellä listatuista yksityisille ja yhteiskunnalle aiheutuva turha kustannus.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 4 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marja-Leena Tetri


Edustajat

Marja-Leena Tetri

Anne-Riitta Linderoos


Varaedustajat

Vesa Laaksonen