Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite päätöksenteon muuttamisesta vakuutusyhtiöiden maksuvelvollisuudesta vakuutetulle vahingon sattuessa

23.11.2017

12 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 12

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 23.5.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Aloite päätöksenteon muuttamisesta vakuutusyhtiöiden maksuvelvollisuudesta vakuutetulle vahingon sattuessa

Aloitteen päiväys

23.11.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 111/52/2017

Aloitteen sisältö

Lailla on turvattava vakuutetun (=asiakkaan) oikeus saada oikeudenmukainen päätös vakuutuksesta vahingon sattuessa. Nykyään jokaisen vakuutusyhtiön oma asiantuntija päättää, että saako vahingon kärsinyt asiakas korvauksen vahingostaan vai ei. Järjestelmä on siten vakuutusyhtiötä suosiva. Ehdotan tehtäväksi laki, jolla muodostettaisiin ns. asiantuntijapooli päättämään yhdessä ryhmänä kaikista vakuutusyhtiöiden päätöksistä, vähintäänkin oikeudella muuttaa vakuutusyhtiön päätöstä tai jopa kieltää vakuutusyhtiöiltä ns. vakuutusyhtiöiden omien asiantuntijoiden päätökset.

Perustelut

Nämä ns. vakuutusyhtiöiden omat asiantuntijat ovat taloudellisessa suhteessa kulloiseenkin vakuutusyhtiöön, joten päätöksien riippumattomuus on vähintäänkin kyseenalainen. Ja toisaalta tasa-arvoisuus kaikkien vakuutettujen välillä paranisi, kun kaikkien vakuutusyhtiöiden päätökset tehtäisiin saman asiantuntijapoolin tietämyksen perusteella. Tämän poolin asiantuntijat eivät siis saisi olla minkään vakuutusyhtiön palveluksessa, eivät saisi olleetkaan, eikä heillä saisi olla mitään muuta suhdetta kuin asiakassuhde mihinkään vakuutusyhtiöön. Ei saisi olla osakkeen omistajana tms., vain ja ainoastaan asiakkaana tarvitsemiensa vakuutuksien kautta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kari Ilvonen


Edustajat

Kari Ilvonen


Varaedustajat

Ritva Ilvonen